Υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής

0
360

 

Κύριοι,

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην μέθοδο που επέλεξαν να μας ζητήσουν κα καταβάλουμε το 1,50% επί των διαφημιστικών μας εσόδων .

Το θέμα προέκυψε με την αποστολή της επιστολής του Υπουργού Πολιτισμού, σχετικά την καταβολή του τέλους 1,50% υπέρ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Σας γνωρίζουμε τις ενέργειες που κάναμε για το θέμα:

1. Αποστείλαμε στον Υπουργό Πολιτισμού κο Μπαλτά την συνημμένη επιστολή με την οποία εξηγούμε τις θέσεις μας για το ζητούμενο 1,50%

2. Κοινοποιήσαμε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και σε άλλους φορείς τις θέσεις μας

3. Σας αποστέλλουμε ΣΧΕΔΙΟ απαντητικής επιστολής του τηλεοπτικού σταθμού προς το Υπουργείο Πολιτισμού και σας συνιστούμε άμεσα να την αποστείλετε στα αναγραφόμενα στην επιστολή email του Υπουργείου αλλά και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

4. Σας προτείνουμε να χορηγήσετε εγγράφως τον διαφημιστικό χρόνο προβολής στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που προβλέπει ο Ν. 3905/2010 άρθρο 8, παραγρ. 2 και παραγρ. 10, για να μετριασθούν οι όποιες απαιτήσεις τους.

5. Όποιος είχε στο παρελθόν ( από το 1990 και μετά) την Βεβαιωμένη ιδιότητα του Παραγωγού Κινηματογραφικών ταινιών, να την επικαλεσθεί στην απαντητική του επιστολή.

 

Σχετικά  και Συνημμένα Έγγραφα:

Προτεινόμενο σχέδιο απαντητικής επιστολής των Τ/Σ προς το Υπουργείο Πολιτισμού
Επιστολή που εστάλη από την ΕΕΤΕΠ στον  Υπουργό Πολιτισμού
Νόμος 3905/2010 για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Τέχνης
Απόφαση Υπ. Πολιτισμού 82204/3885/54 για Κινηματογράφο

 

Η ΕΕΤΕΠ θα παρακολουθεί το θέμα και θα παρέμβει όπου χρειαστεί.

 

Ο Πρόεδρος
Αντώνης Δημητρίου

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Σιμόπουλος