ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ/Σ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

0
390

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

Οι υποχρεώσεις των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και των περιφερειακών, κατά την προεκλογική περίοδο ενόψει γενικών βουλευτικών εκλογών, προσδιορίζονται κατά βάση από τον Ν3023/2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4304/2014 και ισχύει και από το ΠΔ 351/2003.

Κατ’ αρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ξεκινάει από την ημέρα δημοσίευσης του Διατάγματος διάλυσης της Βουλής, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη γίνει.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου, που αφορούν (και)  την Περιφερειακή Τηλεόραση και πρέπει να προσεχθούν, είναι οι εξής:

 

 1. Οι Τ/Σ έχουν υποχρέωση μετάδοσης μηνυμάτων των κομμάτων σε διάρκεια που θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής μετά από γνώμη (όχι κατ’ ανάγκην σύμφωνη) του ΕΣΡ και της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών. Με την ίδια ΚΥΑ θα κατανεμηθεί και ο διατιθέμενος χρόνος μεταξύ των κομμάτων. Αυτή η μετάδοση γίνεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.

 

 1. Με την ίδια ΚΥΑ θα καθοριστεί επίσης και ο χρόνος που θα πρέπει να διατεθεί στα Δελτία Ειδήσεων για την προβολή της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων.

 

 1. Φυσικά κανένα μήνυμα και καμιά δραστηριότητα δεν προβάλλεται την παραμονή και την ημέρα των εκλογών.

 

 1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου εφόσον με αυτά προβάλλεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, πολιτικό κόμμα.

 

 1. Η τιμολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού έκπτωσης δεν πρέπει να είναι διαφοροποιημένη μεταξύ των κομμάτων.

 

 1. Απαγορεύεται η μετάδοση εκπομπών που παρουσιάζονται αμέσως ή εμμέσως από υποψηφίους βουλευτές.

 

 1. Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων των υποψηφίων βουλευτών.

 

 1. Για κάθε υποψήφιο βουλευτή επιτρέπεται η εμφάνιση σε κάθε περιφερειακό Τ/Σ, μέχρι δύο (2) φορές.

 

 1. Ως εμφανίσεις, όπως ίσχυσε και στις πρόσφατες ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται στα Δελτία Ειδήσεων καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός του της προεκλογικής του δραστηριότητας. Όπως είχαμε αναφέρει και κατά τις εκλογές που προηγήθηκαν, η διάταξη αυτή ιδίως κατά το τελευταίο της εδάφιο επιδέχεται διάφορες ερμηνείες και για το λόγο αυτό το ΕΣΡ θεωρεί ότι ενδεχόμενη παραβίαση θα κρίνεται κατά περίπτωση και θα εξετάζεται κατά βάση αν υπάρχει θέμα καταστρατήγησης της διάταξης.

 

 1. Οι Πρόεδροι, οι αρχηγοί των κομμάτων και οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας, εξαιρούνται από τους περιορισμούς αυτούς.

 

 1. Η παραβίαση των διατάξεων αυτών από τους Τ/Σ θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν2328/95 και τον Ν2644/98, ενώ απειλούνται και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους).