Τριμερής συνάντηση ΕΕΤΤ-DIGEA-ΕΕΤΕΠ

0
501

Υπόψη Μελών ΕΕΤΕΠ

Κύριοι,

Σας είναι ασφαλώς γνωστή, αφού όλοι είστε αποδέκτες σχετικών επιστολών, η πρόθεση της DIGEA να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αυξήσεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών της προς την Περιφερειακή Τηλεόραση επικαλούμενη την πάροδο του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος της σχετικής έκπτωσης αλλά και την επικαιροποίηση του Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Περιφερειακού Δικτύου ΚΑΛΠΔ  με βάση την πρόσφατη απόφαση της ΕΕΤΤ της 18/7/16.

Η κίνηση αυτή της DIGEA ΑΕ  είναι όχι μόνο καταχρηστική, μη νόμιμη  και απαράδεκτη αλλά και  «εχθρική» κίνηση μεταξύ συνεργατών, αφού δεν προηγήθηκε όχι ο αναγκαίος διάλογος αλλά ούτε καν η στοιχειώδης ενημέρωση ή ανάλυση, αλλά ταυτόχρονα είναι και πλήρως αδικαιολόγητη αφού από αυτή την ίδια την απόφαση της ΕΕΤΤ προκύπτει μείωση κατά 13,60%  των λειτουργικών της εξόδων της DIGEA  και οπωσδήποτε όχι αύξηση του ΚΑΛΠΔ.

(Ο Αριθμητής ΚΑΛΠ+ΚΑΛΠΔ ήταν 19.377.333 ευρώ για το  2015  και 16.743.470 ευρώ για το 2016,  ήτοι μείωση 13,60%. Άρα έπρεπε να μειωθεί και η αμοιβή κατά 13,60%)

(ΚΑΛΠΔ είναι το σύνολο των  ετήσιων  εξόδων λειτουργίας της DIGEA και επίσης ο αριθμητής του κλάσματος που βγαίνει η τιμή που πληρώνουμε)

Εδώ και βάσει της σύμβασης μας πρέπει να συνυπολογισθεί και ο αριθμός των καναλιών που έκλεισαν σε όλη την Ελλάδα περί τους εννέα (9)  δηλαδή το 8,73% των σταθμών έκλεισε.

Μετά από αυτό και πάλι προκύπτει ότι  η μείωση του ποσοστού της αμοιβής έπρεπε να ήταν  -4,87%   (13,60%-8,73% = -4,87%)

Επειδή όμως καταργούν τον όρο της σύμβασης  (Παράρτημα 8 παραγρ. 2) που αναγράφει  για την κλιμακωτή  έκπτωση προσαρμογής καταλήγουν στις αυξήσεις που ήδη γνωρίζουμε.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κανείς και από τη μελέτη και συγκριτική ανάλυση των δημοσιευμένων επισήμων οικονομικών στοιχείων (ισολογισμός της 31/12/2015) της DIGEA καθώς είναι πασίδηλο ότι τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας είναι κατά πολύ χαμηλότερα από τα  επίσημα και δημοσιευμένα (Ισολογισμός)  και χρησιμοποιημένα για τον υπολογισμό του ΚΑΛΠΔ!

Για τους λόγους αυτούς η ΕΕΤΕΠ αντέδρασε όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση αυτή της DIGEA με επιστολές διαμαρτυρίας, Εξώδικο κλπ στα οποία μεταξύ άλλων διατυπώθηκε το αίτημα της πραγματοποίησης συνάντησης  των εμπλεκομένων μερών υπό την εποπτεία και με τη συμμετοχή της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής (ΕΕΤΤ).

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29/9/2016 στα γραφεία της ΕΕΤΤ και σ’ αυτή πήραν μέρος ο Αντιπρόεδρος και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΕΕΤΤ, ο Γενικός Διευθυντής και ανώτερα  εμπορικά και οικονομικά στελέχη της DIGEA, καθώς και αντιπροσωπεία της ΕΕΤΕΠ από μέλη της διοίκησης καθώς και νομικό και τεχνικό σύμβουλο της ΕΕΤΕΠ.

Η συνάντηση αυτή δεν έγινε σε καλό κλίμα , ήταν θυελλώδης και η επιθετικότητα της ΕΕΤΕΠ  βασιζόταν στο δίκαιο των αιτημάτων μας αλλά και  στην ηθελημένη η όχι διάθεση συνεννόησης πάνω σε επίσημα στοιχεία  και νούμερα.   Θέσαμε επί τάπητος τις αντιρρήσεις μας σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ΚΑΛΠΔ και τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις των τιμολογίων και με βάση τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, προσπαθήσαμε να αποδείξουμε το αδικαιολόγητο και παράνομο των αυξήσεων αυτών.

Η DIGEA από τη μεριά της διαφώνησε με την εκτίμηση των οικονομικών δεδομένων όπως τα παρουσιάσαμε με βάση τους ισολογισμούς της, «διαβάζοντάς τα» με διαφορετικό τρόπο επικαλουμένη αόριστα ένα «ΜΟΝΤΕΛΟ» που βγαίνει η τελική αμοιβή.

Η ΕΕΤΤ μας ενημέρωσε ότι για την εκτίμηση του ΚΑΛΠΔ και για τον έλεγχο του τεχνικοοικονομικού μοντέλου της DIGEA για τον προσδιορισμό του Ανωτάτου Ορίου Τιμών, χρησιμοποίησε ως βάση υπολογισμού σχετική μελέτη-πρόταση εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, λογιστών κλπ (ΜΑΖΑΡS ΑΕ). Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ (βλέπε Ισολογισμός)  δεν έχει δημοσιοποιηθεί και φυσικά ζητήσαμε να μας παραδοθούν  άμεσα.

Από την ΕΕΤΤ ετέθη ζήτημα προσωπικών δεδομένων (της DIGEA) που κατά την εκτίμησή μας δεν υφίσταται.  Εμείς ως ΕΕΤΕΠ θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό περιθώριο ώστε να λάβουμε γνώση της  πρότασης αυτής και να έχουμε έτσι πληρέστερη εικόνα για το τεχνικοοικονομικό μοντέλο της DIGEA και τον τρόπο υπολογισμού του ΚΑΛΠΔ.

Ζητήσαμε επίσης να μην προχωρήσει η DIGEA σε οποιαδήποτε αύξηση των τιμολογίων της πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός και πειστούμε για την ακρίβεια των στοιχείων που χρησιμοποιούνται. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από την DIGEA η οποία προφανώς πιεζόμενη από τις δυσμενείς οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που την αφορούν, δήλωσε ότι θα προχωρήσει στις αυξήσεις με βάση τον προγραμματισμό της.

Ετέθη μάλιστα από τη μεριά της και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στο άμεσο μέλλον αν αυξηθεί το ΚΑΛΠΔ, κάτι που θεωρείται πιθανό αν υπάρξει μείωση του αριθμού των περιφερειακών καναλιών.

Φυσικά από τη μεριά μας ετέθησαν και αρκετά άλλα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της συνεργασίας μας με την DIGEA αλλά η συζήτηση δεν επεκτάθηκε επί αυτών.

Ως συμπέρασμα από τη συνάντηση και τη στάση των συμμετεχόντων προκύπτει ότι η  ΕΕΤΤ ενήργησε σαν ένα άβουλος ενδιάμεσος  με θέση  υπερ. του δήθεν ΜΟΝΤΕΛΟΥ της DIGEA.  Η  αντιπαράθεση και η αντιδικία με τη DIGEA θα συνεχιστεί και πρέπει να αναζητήσουμε και να συζητήσουμε τους τρόπους και τις μορφές της αντίδρασής μας.

Επί του πρακτέου τώρα και της θέσης μας  επί των αυξημένων τιμών της DIGEA τι πρέπει να κάνουμε.

Ο κάθε ένας από εμάς αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και πρέπει να λειτουργήσει και αυτόνομα για το καλύτερο αποτέλεσμα .

Έτσι είναι απαραίτητο να αμφισβητήσουμε την επιβληθείσα αύξηση με   σωστές διαδικασίες.

Η ΕΕΤΕΠ  σας προτείνει να ζητήσετε από την DIGEA AE,   με βεβαιωμένη επιστολή    ( Σώρου 26 – Μαρούσι ΤΚ 15125  Τηλ. 210-6838700),  να σας δοθούν  αναλυτικές εξηγήσεις ως κάτωθι  για  το ποσό της αύξησης:

1) Πόσο είναι το ΚΑΛΠΔ  του 2015 (αριθμητής του κλάσματος του τύπου υπολογισμού της  αμοιβής) και ποια  επίσημα  και νόμιμα  ποσά το απαρτίζουν;

2) Πόσα κανάλια έκλεισαν στην Ελλάδα και τι  επιβάρυνση έχει αυτό στην   αμοιβή για τους εναπομείναντες η εκπέμποντες;

3) Ποιο είναι το ΚΑΛΠΔ για την περίοδο του 2016 βάσει του οποίου υπολογίζεται η τωρινή αύξηση και ποια η σχέση του με το προηγούμενο ΚΑΛΠΔ του 2015;

4) Πως τελικά διαμορφώνεται η τελική τιμή σήμερα στην περιφερεια σας;  Πως προκύπτει ακριβώς και με βάσει ποιων στοιχείων;

5) Στοιχεία και απεικονίσεις εύρους εμβέλειας  και ποιότητα εκπομπής μας (που προκύπτουν από τα μηχανήματα της DIGEA)

Τα παραπάνω  ερωτήματα εύλογα τίθενται αφού στην σύμβαση  μεταξύ της DIGEA και των καναλιών , περιγράφεται επακριβώς και ο τρόπος τιμολόγησης  και  της εξαγωγής της αμοιβής κλπ. Κατά συνέπεια οι ίδιοι καθόρισαν  και μάλιστα μονομερώς την διαδικασία. Ας μας δώσουν λοιπόν εξηγήσεις για αυτό.

Θα πρέπει όλοι να περιμένουμε την αναλυτική και τεκμηριωμένη εγγραφή απάντηση για να καθορίσουμε την στάση μας όσον αφορά την πληρωμή της νέας τιμής.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνουμε αναγκαία τη διοργάνωση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΕΤΕΠ για τη συζήτηση όχι μόνο αυτού αλλά και των λοιπών σημαντικών ζητημάτων του κλάδου (πορεία αδειοδότησης κλπ). Σχετική ειδοποίηση θα υπάρξει με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού και παρακαλείσθε όλοι για τη συμμετοχή σας.

Εννοείται ότι πέραν των όποιων μορφών αντίδρασης αποφασιστούν, η ΕΕΤΕΠ θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη νομική και οικονομική τεκμηρίωση και την προβολή των απόψεών μας.