ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΤΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

0
342

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017
Αρ. πρωτ. 189.

 

Οι θέσεις της ΕΕΤΕΠ

επί του Σ/Ν του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου».  

Το Νομοσχέδιο για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στη Βουλή από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς όχι μόνο να προηγηθεί ο αναγκαίος διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς αλλά ούτε καν η στοιχειώδης ενημέρωσή τους, μας δημιουργεί πολλές και σοβαρές ανησυχίες και ακόμη περισσότερα ερωτηματικά για τις πολλές αδιευκρίνιστες αλλά ουσιώδεις λεπτομέρειες αλλά και για τις πραγματικές προθέσεις των συντακτών του.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αντιθεσμική αυτή συμπεριφορά που όχι μόνο δεν τήρησαν  αυτή την υποχρέωσή τους να θέσουν σε διαβούλευση το Νομοσχέδιο αλλά δεν άφησαν και κανένα περιθώριο για ένα ουσιαστικό και απροσχημάτιστο διάλογο, χωρίς όμως τετελεσμένα στο τραπέζι, για να βρεθεί  κοινός τόπος. Το γεγονός ότι ένα «παρόμοιο» νομοσχέδιο είχε δοθεί πριν ένα χρόνο σε διαβούλευση δεν μας αφορά για τον απλούστατο λόγο ότι εκείνο το Σ/Ν ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!

Ως συμβολή στον «διάλογο» αυτό που δεν έγινε, η ΕΕΤΕΠ ως ο συλλογικός εκπρόσωπος της Περιφερειακής Τηλεόρασης έχει την  υποχρέωση να διατυπώσει με σαφήνεια τις θέσεις της, εκφράζοντας κατ’ αρχήν την κατηγορηματική διαφωνία της με τη βασική φιλοσοφία και τη στόχευση του συγκεκριμένου Ν/Σ αλλά και ορισμένες από τις βασικές του ρυθμίσεις, για τους εξής λόγους:

  1. Γιατί για μια ακόμη φορά, όπως συνέβη και με τη διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης, η Πολιτεία φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη της, όταν νομοθετεί, τις τεράστιες διαφορές στο οικονομικό και τεχνικό status, στο ρόλο και την αποστολή, στις επιδιώξεις, στα μεγέθη και σε όλους γενικά τους κρίσιμους παράγοντες μεταξύ της Περιφερειακής Τηλεόρασης και της Τηλεόρασης Εθνικής Εμβέλειας. Ούτε καν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους! Ειδικά όσον αφορά τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της διαφημιστικής αγοράς στην οποία αναφέρεται το υπό κρίση Σ/Ν, οι διαφορές είναι χαώδεις σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που βασίμως μπορεί να υποθέσει κανείς ότι, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στην Περιφέρεια με τους πολλούς μικρούς διαφημιζόμενους και τις πολλές επιμέρους κατηγοριοποιήσεις και ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό μάλιστα η Περιφερειακή Τηλεόραση είχε αρχικά εξαιρεθεί από τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου Σ/Ν πριν ένα ακριβώς χρόνο. Τι άλλαξε από τότε για να αλλάξει και το πεδίο εφαρμογής του Σ/Ν; Ακούμε να διακινείται το επιχείρημα ότι ενδεχόμενη διαφοροποίηση θα έθετε ζητήματα συνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Πέραν του γεγονότος ότι τα προβλήματα αυτά, ειρήσθω εν παρόδω,  ήδη υφίστανται, οι διαφορές σε επίπεδο πραγματικών συνθηκών είναι τόσο κραυγαλέες που όχι μόνο δικαιολογούν αλλά επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση όπως προβλέπεται και από το άρθρο 4 παράγ. 1 του Συντάγματος με το οποίο κατοχυρώνεται η αναλογική ισότητα, δηλαδή η όμοια μεταχείριση των όμοιων και η ανόμοια μεταχείριση των ανόμοιων.  Κάτι που άλλωστε γίνεται κατά κόρον σε πολλές περιπτώσεις όπως π.χ. στο ζήτημα των κρατικών δημοσιεύσεων (με το οποίο μάλιστα ασχολείται το ίδιο το Ν/Σ)  όπου άλλο καθεστώς ισχύει για τα περιφερειακά έντυπα και άλλο για τα πανελλαδικά.
  1. Γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι με το Σ/Ν αυτό παραβιάζονται ευθέως βασικές συνταγματικές διατάξεις αλλά και διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου για την ελευθερία των συναλλαγών, τον ελεύθερο ανταγωνισμό αλλά και την ίδια την ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Είναι απαράδεκτη ρύθμιση (που αποτελεί και τον πυρήνα του Σ/Ν) της εκχώρησης με αναγκαστικό τρόπο των  ιδιωτικών συμβάσεων, της υποχρεωτικής διαχείρισης όλων των συναλλαγών και των μορφών διαφήμισης στην Τηλεόραση (από τις προσφορές έως και την εκκαθάριση και την πληρωμή ), δηλαδή συναλλαγών που αφορούν ιδιώτες και διεξάγονται μεταξύ ιδιωτών! Αυτή η μεθόδευση αποτελεί μια πρωτοφανή για τα διεθνή δεδομένα απόπειρα παρέμβασης στην ιδιωτική οικονομία και χειραγώγησης των ιδιωτικών συναλλαγών!
  1. Γιατί υπάρχουν πολλά τεχνικά και λειτουργικά εμπόδια που το Σ/Ν δεν εξηγεί με ποιο τρόπο θα υπερπηδηθούν, παραπέμποντας στη συνήθη διαδικασία της μεταγενέστερης ρύθμισης με Υπουργικές Αποφάσεις. Όμως πρέπει να είναι καθαρό σε όλους ότι η συγκεκριμένη αγορά της τηλεοπτικής διαφήμισης και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια με τις πρόσθετες ιδιαιτερότητες, είναι μια αγορά σύνθετη, πολυεπίπεδη και με πολλές και σημαντικές μορφολογικές και τεχνικές ιδιομορφίες. Η ηλεκτρονική δημοπρασία όχι μόνο καταργεί την προσωπική επαφή μεταξύ των συναλλασσομένων, τη διαπραγμάτευση, τη δημιουργία προϊοντικών διαφημιστικών εκστρατειών, τις χορηγίες, την τοποθέτηση προϊόντων και άλλες μορφές δημιουργικής αξιοποίησης των τηλεοπτικών ΜΜΕ, αλλά φαίνεται να παραγνωρίζει  και βασικά δεδομένα της διαφημιστικής τηλεοπτικής αγοράς  όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διαφημιστικού χρόνου. Η βιαστική και πρόχειρη απόπειρα να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στην Ελλάδα πατέντες ή ιδιωτικές τεχνολογικές πλατφόρμες χωρίς αντιστοίχιση στις ελληνικές (αλλά και ευρωπαϊκές ) συνθήκες, είναι κατά τη γνώμη μας άκρως προβληματική και πρακτικά μη εφαρμόσιμη ιδιαίτερα στο βαθμό που αφορούν το σύνολο του προς διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου.
  1. Γιατί παρά τις «ρήτρες εμπιστευτικότητας» που έχουν τεθεί, δεν διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρότατοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ από τη γνώση τρίτων και μάλιστα ιδιωτών, βασικών στοιχείων της εμπορικής και διαφημιστικής τους πολιτικής ακόμη και επιχειρηματικών κινήσεων τους. Είναι αδιανόητο σε μια ελεύθερη  ευρωπαϊκή αγορά να τιθασεύεται τόσα βάναυσα η επιχειρηματικότητα και η ελεύθερη βούληση επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών τους κινήσεων. Θα έπρεπε όλες οι αποφάσεις  να  παρθούν μετά  από  διάλογο μεταξύ όλων των φορέων καθώς επίσης και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει την ελευθερία των συναλλαγών και τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΜΜΕ, διαφημιστών και διαφημιζομένων. Τέτοιες προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο και στο πλαίσιο αυτό μπορεί να βρεθεί η επιθυμητή λύση.
  2. Τέλος οι αναφορές και η ρητορική ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την προτεινομένη ρύθμιση είναι παντελώς αβάσιμες, εκτός τόπου και χρόνου και εκτός αγοράς.  Αντιθέτως μας καταστρέφουν  αφού υποχρεώνουν τόσο εμάς όσο και τους πελάτες μας σε μια διαδικασία που καταστρατηγεί την ελευθερία των συναλλαγών αλλά και την εμπιστευτικότητα  των επιλογών.

 

Τέλος η ΕΕΤΕΠ θεωρεί θετική την επαναδιατύπωση σε ένα ακόμη νομοθέτημα της γνωστής ρήτρας για την Κρατική Διαφήμιση που προβλέπει την υποχρεωτική κατανομή του 30% της σχετικής διαφημιστικής δαπάνης στα Περιφερειακά ΜΜΕ. Αυτή η διατύπωση υπάρχει σε νόμο από το 1995 χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί με ευθύνη της ίδιας της πολιτείας. Ο επαναπροσδιορισμός είναι μεν απαραίτητος αλλά στην παρούσα φάση  δεν πρέπει να λειτουργήσει σαν άλλοθι ότι δήθεν υπάρχει πρόβλεψη για τα περιφερειακά μέσα.  Θεωρούμε πως είναι πολύ περισσότερα αυτά που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Κρατικής Διαφήμισης στα Περιφερειακά ΜΜΕ και επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο πλήρεις και αναλυτικές προτάσεις για το όλο ζήτημα. Διατηρούμε επίσης σοβαρότατες επιφυλάξεις και για την αποτελεσματικότητα της απειλής διοικητικού προστίμου ως κύρωσης στην περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής από μέρους των φορέων του δημοσίου, όπως επίσης και για την ημερομηνία 1/9/2018 που προβλέπει την  έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του νομοσχέδιου.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε την εξαίρεση της Περιφερειακής Τηλεόρασης από τις ρυθμίσεις του εν λόγω Νομοσχεδίου.