Τέσσερα άμεσα αιτήματα για την επιβίωση της Περιφερειακής Τηλεόρασης

0
434

Δείτε το αντίστοιχο έγγραφο σε PDF εδώ

 

Η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της 20ετούς ιστορίας της. Η μοναδική πηγή εσόδων της, η μικρομεσαία τοπική και περιφερειακή διαφήμιση έχει σχεδόν μηδενιστεί και η απώλεια αυτή δεν έχει αντισταθμιστεί από κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης, αντίθετα με ότι συμβαίνει στις άλλες κατηγορίες ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην τηλεόραση εθνικής εμβέλειας η οποία μάλιστα δεν έχει υποστεί την ίδια οικονομική πίεση!

Η Πολιτεία και η υπεύθυνη Κυβέρνηση πρέπει να δράσουν. Τώρα και όχι στο μέλλον! Η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση είναι η φωνή της εκτός των τειχών Ελλάδας και αυτή η φωνή δεν πρέπει να σιγήσει. Είναι υπόθεση εθνικής σημασίας!

Η ΕΕΤΕΠ έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών τα επείγοντα και  οξυμμένα προβλήματα του κλάδου καθώς και τις προτάσεις της για την αντιμετώπισή τους.

Σήμερα σταχυολογούμε τα τέσσερα σημαντικότερα από αυτά. Η επίλυσή τους αποτελεί στην πραγματικότητα όρο επιβίωσης της Περιφερειακής Τηλεόρασης!

 

Τα ζητήματα αυτά είναι τα εξής:

 

1 . Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας   

Πρέπει να γίνει κατανοητή η ιδιαιτερότητα των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των περιφερειακών. Οι διάφορες μορφές ελαστικής απασχόλησης ή η επιδότηση της μειωμένης, εκ περιτροπής κλπ εργασίας δεν λύνουν το πρόβλημα καθώς εμείς ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να κλείσουμε ή να μειώσουμε το προσωπικό μας αν θέλουμε βεβαίως να εκπληρώσουμε την αποστολή μας που στις σημερινές συνθήκες αποκτά εθνική σημασία.

Για το λόγο αυτό το βασικό μας αίτημα είναι η επιδότηση του βασικού μας εξόδου που είναι το μισθολογικό κόστος σε ποσοστό τουλάχιστον 70-80% και για όσο διάστημα επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας!

 

2 . Μείωση της υπερφορολόγησης

Σήμερα η Περιφερειακή Τηλεόραση επιβαρύνεται με  μια σειρά φόρους, τέλη, εισφορές κλπ που όλες έχουν ειδικό χαρακτήρα, επιβάλλονται μόνο στην παροχή Τηλεοπτικών Υπηρεσιών και βρίσκονται εκτός του σώματος των συνήθων και βασικών φορολογικών, ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που έχουν όλοι οι κλάδοι της οικονομικής ζωής του τόπου!

Αυτές οι επιβαρύνσεις είναι πολλές και διαφόρων κατηγοριών. Άλλες επιβάλλονται επί των διαφημίσεων και άλλες επί του ήδη αναιμικού μας τζίρου. Είναι άλλωστε άκρως αντιφατικό η κυβέρνηση από τη μια να επιδοτεί τη διαφημιστική δαπάνη όπως έκανε με τον πρόσφατο νόμο και από την άλλη να επιβαρύνει τη διαφήμιση με άδικους και παράλογους φόρους!

Για αυτό πρέπει άμεσα να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης 5% επί των προβαλλομένων διαφημίσεων που ενώ έχει ασήμαντη δημοσιονομική επίπτωση, επιβαρύνει υπέρμετρα τη διαφημιστική δαπάνη της μικρής τοπικής επιχείρησης

Επίσης πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι τρεις (3) υπέρ τρίτων φόροι που επιβλήθηκαν προ 10 και 20 ετών σε εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες. Σήμερα οι φόροι αυτοί είναι εντελώς εκτός οικονομικής λογικής, πλήρως αδικαιολόγητοι και άδικοι και φυσικά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην επιχειρηματικότητα, η απαλλαγή της οποίας από τέτοιου είδους «βαρίδια» θυμίζουμε ότι είναι από τις βασικότερες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Οι φόροι αυτοί είναι ο φόρος 1,5% επί των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων για την ενίσχυση της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής (άρθρο 8 Ν3905/2010), ο φόρος 0,3% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων υπέρ του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (άρθρο 7 Ν1866/1989) και το Ειδικό τέλος  0,02% επί των διαφημίσεων υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αστική Εταιρείας  Δεοντολογίας και Επικοινωνίας) (άρθρο 48 Ν3801/2009.

 

3 . Παράταση έκπτωσης ενοικίου σε DIGEA

Το μοναδικό θετικό μέτρο υπέρ των επιχειρήσεων Περιφερειακής Τηλεόρασης ήταν η μείωση του ενοικίου κατά 50% προς τον πάροχο δικτύου – DIGEA για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που παρατάθηκε και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Ήδη το ευεργέτημα έχει πάψει να ισχύει. Όμως οι λόγοι που το επέβαλλαν δεν έχουν εκλείψει, Αντίθετα η κατάσταση στην αγορά έχει επιδεινωθεί δραματικά, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια σε αντίθεση με το Κέντρο!

Είναι απολύτως αναγκαία η παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους της δυνατότητας  καταβολής του μειωμένου κατά 50% ενοικίου στην DIGEA (ενοικίου ήδη εξαιρετικά και αδικαιολόγητα υψηλού).

Επιτέλους η εξασφάλιση της μόνιμης και υψηλής κερδοφορίας της DIGEA και των καναλιών εθνικής εμβέλειας-μετόχων της δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός γνώμονας των αποφάσεων της Πολιτείας!

 

4 .  Συμμετοχή της Περιφερειακής Τηλεόρασης στις διαφημιστικές εκστρατείες του δημοσίου.

Η αγνόηση της Περιφερειακής Τηλεόρασης και γενικά των Περιφερειακών ΜΜΕ από τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης  για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας (που απευθύνεται μόνο στα κανάλια εθνικής εμβέλειας) είναι σκανδαλώδης! Το ίδιο σκανδαλώδης ήταν και η εφαρμογή στην πράξη της πρώτης καμπάνιας των 20 εκατ. ευρώ όπου η συμμετοχή της Περιφερειακής Τηλεόρασης δεν ξεπέρασε το 2% (!) και αυτό παρά το γεγονός ότι είναι πανθομολογούμενο ότι ήταν αυτή που αποτέλεσε τον βασικό αν όχι τον μοναδικό αγωγό της πληροφόρησης των πολιτών της μισής και πλέον Ελλάδας και της οποίας η αθροιστική τηλεθέαση όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις ξεπερνά το 25%! Εδώ πλην των άλλων παραβιάζεται ευθέως και η νομοθεσία που επιβάλλει τη συμμετοχή των περιφερειακών ΜΜΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του δημοσίου.

Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του νόμου αλλά και της κοινής λογικής και την εξασφάλιση της συμμετοχής της Περιφερειακής Τηλεόρασης σε ποσοστό ανάλογο της συμβολής και της προσφοράς της τόσο στη συγκεκριμένη όσο και σε κάθε άλλη διαφημιστική δραστηριότητα του δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου φορέα. Ας μην υποχρεωθούμε να διεκδικήσουμε στα δικαστήρια την εφαρμογή του νόμου!

 

Τα τέσσερα (40 αυτά αιτήματα είναι το ελάχιστο των προϋποθέσεων για να επιβιώσει η Περιφερειακή Τηλεόραση και να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ιστορική της αποστολή.

Ας μην υποτιμήσει κανείς ούτε τη δύναμή μας ούτε την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου μας.

Είναι για μας μια μάχη επιβίωσης και θα την δώσουμε συντεταγμένα και αποφασιστικά.

Η ευθύνη των αποφάσεων ανήκει στην Κυβέρνηση.

 

 

 

 

                                                    Για το Δ.Σ της ΕΕΤΕΠ

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Αντώνης Δημητρίου                                                              Γιώργος  Σιμόπουλος