Τελική Διαβούλευση

0
420

Έγγραφο σε PDF

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. πρωτ. 370

 

 

Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Ν/Σ:

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ)2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

 

Αρθρο 17

Η «συνεισφορά» που προβλέπει το άρθρο για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής είναι  ένας «καθαρόαιμος» υπέρ τρίτων φόρος  που έχει επιβληθεί ήδη από το 2010 με το άρθρο 8 του Ν3905/10 και είναι κατάλοιπο μιας άλλης εποχής όταν το οικονομικό περιβάλλον ήταν ριζικά διαφορετικό. Είναι ένας ακόμη κρίκος στη βαριά αλυσίδα της υπερφορολόγησης της Περιφερειακής Τηλεόρασης. Δεν κατανοούμε γιατί πρέπει να κλείσει ένα οπτικοακουστικό μέσο για να διασωθεί κάποιο άλλο! Κι αν ο κινηματογράφος είναι μια μορφή τέχνης η περιφερειακή τηλεόραση είναι πολλά περισσότερα. Είναι και ενημέρωση και ψυχαγωγία και φορέας διατήρησης ιστορίας, παραδόσεων, λαογραφίας και πολιτισμού!

Επισημαίνουμε ότι ενώ στον Ν3905 το τέλος επιβάλλεται «επί των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων», στο παρόν Ν/Σ επιβάλλεται «επί του κύκλου εργασιών» γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση. Ακόμη κι έτσι όμως το οικονομικό όφελος θα είναι ελάχιστο αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των Περιφερειακών καναλιών δεν ξεπερνά τα 10.000.000. Αν μάλιστα εφαρμοστεί με ακρίβεια η πρόβλεψη της παρ6 του παρόντος άρθρου περί απαλλαγής των καναλιών «με χαμηλό κύκλο εργασιών…» τότε ο φόρος θα καταλήξει να αφορά ελάχιστους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, πράγμα άδικο, αδικαιολόγητο και απρόσφορο!

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί  από τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Περιφέρειας διαθέτουν και την ιδιότητα του Παραγωγού Κινηματογραφικών

ταινιών από το 1990  και  έχουν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τον Ν. 1597/1986  άρθρο 9, (ΦΕΚ 68/Α/21-5-86) και Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΤΜ. ΚΙΝ/ΦΟΥ/30648/19-6-98. Στο επαγγελματικό αυτό μητρώο έχουν καταγραφεί οι παραγωγές των  Τ/Σ χωρίς όμως να έχουν αποτιμηθεί σε αξία κάτι που είναι αναγκαίο να γίνει και να συνυπολογιστεί.

Όλοι οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί της Περιφέρειας έχουμε θέσει στην διάθεση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου  διαφημιστικό χρόνο  σύμφωνα με τον Ν 3905/2010  άρθρο 8 παράγ. 3 και 10. Αυτό συμβαίνει συνεχώς όλα τα χρόνια  λειτουργίας μας και το γνωρίζουν καλά όλοι οι συντελεστές της Ελληνικής Κινηματογραφίας αφού σε όλες τις περιοδείες τους με τους θεατρικούς θιάσους   στην Ελληνική Περιφέρεια, τους προσφέρεται άπλετα το βήμα  όλων των Τηλεοπτικών μας Σταθμών προκειμένου με αυτόν τον  τρόπο να προωθήσουν και να προβάλλουν τα έργα τους. Επίσης για κάθε προβολή Ελληνικής Ταινίας καταβάλλουμε εκ των προτέρων τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα σε οργανισμούς  ηθοποιών κλπ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ζητάμε την κατάργηση της υποχρεωτικής αυτής «συνεισφοράς» ή αν αυτό δεν υιοθετηθεί, την εξαίρεση  της περιφερειακής τηλεόρασης από την υποχρέωση αυτή.

 

Άρθρο 36

Επειδή κατά το παρελθόν έχει παρατηρηθεί σοβαρή παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων από το ΕΣΡ, πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι ανάλογες όχι μόνο της παράβασης αλλά και της οικονομικής δυνατότητας του τηλεοπτικού σταθμού με βάση τα ετήσια οικονομικά του στοιχεία (ετήσιο κύκλο εργασιών του κλπ).  Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιμα παρόμοια η οριζόντια σε όλους πχ  ίδια με σταθμούς εθνικής εμβέλειας που υπερβαίνουν τον ετήσιο τζίρο του καναλιού γιατί αυτό θα οδηγήσει στο κλείσιμό του, άρα σε πραγματική ποινή δυσανάλογη σχεδόν πάντα του παραπτώματος.

 

Άρθρο 41

Πρόκειται για μια πρόχειρη, βιαστική και αποσπασματική τροποποίηση (και όχι κατάργηση όπως είχε εμφατικά δεσμευτεί η Ν.Δ!) του Νόμου Παππά (Ν4339/15) που θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιδιώκει να λύσει και είναι φανερό ότι αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιδιώξεων των καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Τηλεόραση όχι μόνο αγνοούνται επιδεικτικά όλες οι αναλυτικές προτάσεις μας για μια ουσιαστική και ρεαλιστική επανατοποθέτηση του ζητήματος της περιφερειακής αδειοδότησης αλλά παρακάμπτονται επίσης χωρίς καμιά εξήγηση οι επίσημες δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων του κυβερνώντος κόμματος επί του ζητήματος αυτού.

Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι παρά τις πολλαπλές και κατηγορηματικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις την κυβέρνησης παραμένει ως αποκλειστικό πλαίσιο αδειοδότησης για την περιφερειακή τηλεόραση η διαγωνιστική διαδικασία μέσω δημοπρασίας δηλαδή ο πλειοδοτικός διαγωνισμός όπου την άδεια θα πάρει απλά όποιος προσφέρει τα περισσότερα χρήματα!

Αυτή η διαδικασία ακόμη κι αν θεωρήσουμε ότι έχει κάποια δικαιολογητική βάση για τη χορήγηση των αδειών εθνικής εμβέλειας, δεν έχει κανένα θεσμικό ή οικονομικό νόημα στην περίπτωση της περιφερειακής αδειοδότησης, ακριβώς γιατί αγνοεί τη διαφορετικότητα των δεδομένων και των συνθηκών μεταξύ των καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές και τεκμηριώσει με επιχειρήματα ανεπίδεκτα αμφισβήτησης (που λόγω χώρου δεν μπορούν να επαναληφθούν εδώ) ότι αυτή η διαδικασία ειδικά όσον αφορά την περιφερειακή τηλεόραση είναι θεσμικά αδικαιολόγητη, οικονομικά ατελέσφορη και ενδεχομένως επικίνδυνη για τους δημοκρατικούς θεσμούς ακόμη και για τα εθνικά συμφέροντα! Αυτά τα επιχειρήματα τα έχει αποδεχθεί πλήρως η κυβέρνηση και δεν κατανοούμε τη σημερινή υπαναχώρηση, εκτός αν πρόκειται για μια τεράστια αβλεψία που φυσικά θα διορθωθεί.

Η πρότασή μας είναι η εξής: να καθοριστούν μετά από σοβαρό διάλογο οι αυστηρές (δεν έχουμε αντίρρηση επ’ αυτού) προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών (επαρκές προσωπικό, πληρότητα εξοπλισμού, υποδομών και εγκαταστάσεων, αρτιότητα περιεχομένου προγράμματος, ύπαρξη ελάχιστου καταβεβλημένου Μ.Κ. κλπ). Όλοι όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια να μπορούν να πάρουν άδεια, αφού έτσι διασφαλίζεται απόλυτα ο βασικός στόχος της αδειοδότησης, δηλαδή το ποιοτικό περιεχόμενο, η τήρηση της νομοθεσίας, το ξεκαθάρισμα του τοπίου, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ξεκάθαρο και διαυγές πλαίσιο του νέου τηλεοπτικού τοπίου στην Περιφέρεια.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων για τη λήψη της άδειας σε μια Π.Ζ. είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των αδειών είναι προφανές ότι εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια και καταβάλουν το ετήσιο τέλος, θα λάβουν την άδεια. Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Π.Ζ. ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τις προβλεπόμενες άδειες τότε θα πρέπει να υπάρξει κατάταξη των υποψηφίων με βάση σχετική μοριοδότηση των κριτηρίων αδειοδότησης.

Η θεσμοθέτηση ενός διαφανούς, αξιόπιστου, αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης συνδυασμένων κριτηρίων με μοριοδότηση όπου είναι αναγκαίο, είναι απείρως δικαιότερη και λειτουργικότερη λύση έναντι του απρόσωπου πλειοδοτικού διαγωνισμού όπου την άδεια μπορεί να πάρει κάποιος εμφανιζόμενος από το πουθενά υποψήφιος (κατηγορία που σκανδαλωδώς με σειρά διατάξεων ευνοεί ο νόμος Παππά και διατηρεί το παρόν Ν/Σ) ο οποίος θα διαθέτει π.χ. τον κατώτερο δυνατό αριθμό προσωπικού που θα προβλέπεται σε μια Π.Ζ. και θα επικρατήσει μόνο και μόνο γιατί προσέφερε ένα (1) ευρώ περισσότερο από κάποιον Τ/Σ που δραστηριοποιείται με επιτυχία επί 25 χρόνια στην περιοχή και απασχολεί το 10πλάσιο ή και περισσότερο προσωπικό και που εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος δεν μπορεί να πλειοδοτήσει έναντι κάποιου που έχει να καλύψει το 1/10 του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους!

Επί της παρ.2

Οι «ισχύοντες χάρτες συχνοτήτων» παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα σε κάποιες να δημιουργούνται τραγελαφικές καταστάσεις ή διαχειριστικά και οικονομικά αδιέξοδα. Απαιτείται η άμεση διόρθωση αυτών των καταστάσεων.

Διαφωνούμε επίσης με την ανάθεση στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού να αποφασίζει κυρίαρχα, χωρίς καν την απαίτηση της ύπαρξης σχετικών μελετών ή άλλης επιστημονικής τεκμηρίωσης, για τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών. Πρέπει τα κορυφαία αυτά ζητήματα να ρυθμίζονται στον ίδιο το νόμο για να μην καταλείπεται περιθώριο παρεξηγήσεων και δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού να «παίζει πολιτικά παιχνίδια».

Στην ίδια παρ. υπάρχει ένα ακόμη δώρο στους καναλάρχες και μια ακόμη σημαντική διάκριση εις βάρος της περιφερειακής τηλεόρασης καθώς από 1/1/22 το  πρόγραμμα των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας πρέπει υποχρεωτικά να μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια (HD) πράγμα που κατ’ αντιδιαστολή συνεπάγεται ότι το αντίστοιχο της περιφερειακής εμβέλειας μπορεί στο διηνεκές να μεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (SD)! Έχουμε καταστήσει ήδη σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε άδειες τεχνικά υποδεέστερες των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας! Πέραν της κακής ποιότητας της ευρυεκπομπης  (είναι η μισή ποιότητα σήμερα από τους εθνικούς σταθμούς)  για τα περιφερειακά κανάλια υπάρχει και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού που δεν είναι δυνατόν να επισημοποιείται με Νόμο!

 

Επί της παρ3

Διατηρείται η ανέλεγκτη δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού να καθορίζει μονομερώς, αυθαίρετα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη άλλου οργάνου μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις αδειοδότησης. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να καθορίζεται και στην περίπτωση των περιφερειακών Τ/Σ απευθείας από το νόμο. Επίσης είναι άδικη και αυθαίρετη η προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση του οριζόμενου ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανάλογα με τον πληθυσμό και μόνο της κάθε περιφέρειας. Δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρότατοι παράγοντες όπως το ανάγλυφο της περιφέρειας και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κλπ. Τέλος η απαίτηση της διατήρησης του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας σημαίνει άραγε ότι αποκλείονται οι ζημιογόνες χρήσεις, χωρίς έστω την πρόβλεψη να καλύπτονται από ίδια συμμετοχή οι ζημιές με ένα 6μηνο π.χ. διάστημα θεραπείας;

 

Επί της παρ. 6

Η διάταξη είναι εντελώς απαράδεκτη καθώς επαναλαμβάνει και επισημοποιεί τα σχετικά με τη διαδικασία δημοπράτησης χωρίς να εξαιρεί την Περιφερειακή Τηλεόραση.

Φυσικά εκτός των τροποποιούμενων με το παρόν Ν/Σ, έχουμε ως Περιφερειακή Τηλεόραση πολλές και σοβαρές αντιρρήσεις και για τα λοιπά άρθρα του Ν4339/15. Και γι αυτό το λόγο λοιπόν ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 41 του Ν/Σ προκειμένου να υπάρξει ο χρόνος και η δυνατότητα μιας σοβαρής συζήτησης γύρω από το σύνθετο και πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό ζητάμε την ρητή εξαίρεση της περιφερειακής τηλεόρασης από τις ρυθμίσεις του άρθρου 41.

 

 Άρθρο 43

Πρόκειται για τη μοναδική θετική διάταξη για την περιφερειακή τηλεόραση. Είναι όμως προσωρινό μέτρο και εξ αίτιας της πανδημίας όπως σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όμως και αυτή συνοδεύεται από τη φροντίδα να μη ζημιωθούν οι καναλάρχες εθνικής εμβέλειας αφού η DIGEA (εταιρεία των καναλιών εθνικής εμβέλειας ως γνωστόν) θα πατσίσει τη χασούρα με τις δικές της οφειλές στο δημόσιο που είναι αυτό που τελικά θα επιβαρυνθεί! Επίσης πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποσυνδεθεί το ευεργέτημα της επιδότησης του ενοικίου από την υποχρέωση εξόφλησης της DIGEA έτσι που na φαίνεται σαν  ο Νόμος να μεριμνά για τις εισπράξεις μιας ιδιωτικής εμπορικής εταιρείας!

 

Άρθρο 46

Στην παρ.4 του άρθρου επαναβεβαιώνεται αντί να καταργείται όπως είναι το πάγιο αίτημα της ΕΕΤΕΠ ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης 5% επί των προβαλλομένων διαφημίσεων, παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις των αρμοδίων.

Πρόκειται για μέτρο με ελάχιστο δημοσιονομικό όφελος, όσον αφορά ειδικά την Περιφερειακή Τηλεόραση, αλλά με σοβαρές επιπτώσεις για τον κλάδο καθώς ακόμη και σε αυτό το ύψος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Περιφερειακή Τηλεόραση της οποίας σχεδόν αποκλειστικοί πελάτες είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τους οποίους και η παραμικρή επιβάρυνση λειτουργεί αποτρεπτικά στο να διαφημιστούν με αποτέλεσμα να πλήττεται άμεσα το μοναδικό έσοδό μας. Θα μπορούσε η απάλειψη του ειδικού φόρου να αποτελέσει το μοναδικό κίνητρο για την περιφερειακή τηλεόραση αλλά και εν τέλει για την ανάπτυξη της περιφέρειας.   Άλλη μια ιδιαιτερότητα της Περιφερειακής Τηλεόρασης που δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Άρθρο 49

Πρόκειται κυριολεκτικά περί σκανδαλώδους διάταξης καθώς όχι μόνο δεν καταργείται αλλά επεκτείνεται  και στο διαδίκτυο κλπ το απαράδεκτο από κάθε άποψη τέλος» 0,02% η ΔΥΟ τοις ΧΙΛΙΟΙΣ υπέρ μιας ιδιωτικής εταιρείας «ΑΕΔΕ» με τίτλο «Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας»  που δημιούργησαν τα κανάλια εθνικής εμβέλειας με τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους, χωρίς να ερωτηθεί και χωρίς να συμμετέχει η περιφερειακή τηλεόραση, για να κάνει μια δουλειά (έλεγχος δεοντολογίας διαφημίσεων) που όσον αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ τουλάχιστον ανήκει στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ! Χωρίς να υπολογίζουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από κατά τόπους ελεγκτικές αρχές που λόγω μη απόδοσης αυτού του τέλους,  απορρίπτουν συλλήβδην τιμολόγια και επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα σε διαφημιζόμενους δημιουργώντας αξεπέραστα προβλήματα στη σχέση μας μαζί τους.

Δεν γνωρίζουμε ούτε υπάρχει δραστηριότητα αυτής της ΑΕΔΕ που να αφορά την ελληνική περιφέρεια. Είναι αδιανόητο πως ένας Νόμος του κράτους επιβάλει ένα τέλος υπερ αστικής εταιρείας και οργανώνει και ελέγχει ακόμη και την είσπραξή της χρησιμοποιώντας ελεγκτικές αρχές .  Είναι αδιανόητο σε ένα πελάτη πχ καφετέρια των Γρεβενών η της Σητείας αξίας 300 ευρώ να επιβάλλεται στον μικρό διαφημισμένο να καταβάλει το 0,02% δηλαδή 6 ΛΕΠΤΑ και να  τηρεί λογαριασμό και να κάνει ενέργειες με τράπεζα προκειμένου να πληρώσει 6 λεπτά υπερ μια αστικής εταιρείας που ούτε την γνωρίζει ούτε θα την χρειαστεί ποτέ.

Σε περίπτωση επιμονής της πολιτείας να επιβάλει αυτό το άδικο  τέλος εις βάρος επαγγελματιών της περιφέρειας ας το επιβάλει στους τηλεοπτικούς σταθμούς άπαξ  στο τέλος του χρόνου και μέσα στην φορολογική μας δήλωση προκειμένου να μην ασχοληθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός του κράτους για έλεγχο καταβολής κλπ .

Επισήμανση: Πως είναι δυνατόν να παραχωρείται το δικαίωμα είσπραξης  τέλους  εις βάρος επαγγελματιών και πολίτων και υπερ  ενός ιδιωτικού οργάνου και να του εξασφαλίζεται περί το ένα εκατομμύριο ευρώ όταν  στο ΕΣΡ με το άρθρο 41 παραγ. 6  υπολογίζεται ότι θα λάβει περί τις 600-700 χιλιάδες ευρώ;;;