ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

0
375

Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού
Θέμα: Προτάσεις Περιφερειακής Τηλεόρασης

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

με αφορμή τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή στο πολυνομοσχέδιο και αφορά πολύ σωστές ρυθμίσεις στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε δύο ακόμη θέματα που η διευθέτησή τους θα ανακουφίσει σε μέγιστο βαθμό τις Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας.

 1. ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ:
  Τι ισχύει σήμερα
  : Σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν.2644/98, Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις σε επαρχιακούς (που δεν εκπέμπουν από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, διαφημιζόμενων που εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή εμβέλειας αυτών των σταθμών και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους παράγονται, διατίθενται ή παρέχονται εντός των ορίων αυτής της περιοχής και δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με οικονομικό φορέα που εδρεύει εκτός αυτής της περιοχής δεν αποδίδουν αγγελιόσημο.
  Τι ζητάμε: Να επεκταθεί η ισχύς του παραπάνω άρθρου σε όλους τους διαφημιζόμενους σε περιφερειακά μέσα, ασχέτως με την έδρα που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.
 2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ:
  Τι ισχύει σήμερα
  : Όπως είναι γνωστό, οι ανεξάρτητες αρχές (ΕΣΡ, ΕΕΤΤ) επιβάλουν πρόστιμα σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τα οποία είναι άμεσα απαιτητά, ακόμη κι όταν οι κατηγορούμενοι προσφεύγουν σε νόμιμες διαδικασίες στη δικαιοσύνη.
  Tι ζητάμε: Τα πρόστιμα να θεωρούνται οριστικά και να εισπράττονται όταν τελεσιδικήσουν οι όποιες δικαστικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη για κάθε υπόθεση.

 

Για την Ένωση
Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γραμματέας
Νίκος Μπελογιάννης                                                 Γιώργος Σιμόπουλος