Ποσό Μετοχικού Κεφαλαίου/1998

0
360

Δείτε το ΦΕΚ 639/24-6-1998  σχετικά με το υποχρεωτικο ποσό ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ των ΑΕ  που ισχύει από το 1998. εδώ