Παρεμβάσεις ΕΕΤΕΠ για Ασφαλιστικό και DIGEA

0
343

Το τελευταίο διάστημα, πλην του κομβικού ζητήματος της δανειοδότησης, το οποίο εννοείται πως η ΕΕΤΕΠ παρακολουθεί στενά, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα σημαντικά ζητήματα για τον κλάδο, τα οποία επίσης παρακολουθεί και στα οποία παρεμβαίνει η Ένωση προκειμένου να διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, τα συμφέροντα της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης.

Για τα ζητήματα αυτά κρίνουμε αναγκαία την έγκυρη και πλήρη ενημέρωσή σας για την πορεία τους και για τις ενέργειες και παρεμβάσεις της ΕΕΤΕΠ για       α) Ασφαλιστικό και      β) DIGEA.

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Όπως είναι γνωστό με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, μεταξύ άλλων προβλέφθηκε και η κατάργηση του αγγελιοσήμου το οποίο αντικαθιστούσε ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές και ήταν ο βασικός πόρος του ΕΔΟΕΑΠ. Η κατάργησή του ισοδυναμεί στην πράξη με άμεση κατάρρευση του φορέα αυτού της επικουρικής ασφάλισης και της περίθαλψης του προσωπικού (κυρίως δημοσιογράφων) που καλύπτονται από αυτόν. Μετά τις σχετικές αντιδράσεις δόθηκε παράταση της ισχύος του αγγελιοσήμου μέχρι 1/8/2016 προκειμένου να βρεθεί λύση. Σημειωτέον ότι πρόκειται για το μόνο Ταμείο από τα δεκάδες που καταργήθηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου για τη σωτηρία του οποίου καταβάλλεται τόση προσπάθεια!

Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη με τριμερείς συναντήσεις μεταξύ Υπουργείου Εργασίας σε επίπεδο Υφυπουργού Πετρόπουλου, εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών

οργανώσεων δημοσιογράφων και λοιπού προσωπικού στον Τύπο. Για την ακρίβεια πρόκειται για πολυμερείς συναντήσεις στο βαθμό που τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις των εργοδοτικών κυρίως οργανώσεων, δεν ταυτίζονται εν προκειμένω.

Στις συναντήσεις αυτές στις οποίες μετέχει η ΕΕΤΕΠ ως μόνος φορέας-εκπρόσωπος της Περιφερειακής Τηλεόρασης, αναζητείται ουσιαστικά τρόπος αντικατάστασης του αγγελιοσήμου που δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί αφού πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση.

Το ζήτημα μας αφορά άμεσα όλους, ανεξάρτητα από τον φορέα επικουρικής ασφάλισης ή περίθαλψης κλπ του προσωπικού μας γιατί το δίλημμα το οποίο έχει τεθεί από την κυβέρνηση είναι: Ή άμεση αύξηση των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων στο αναγκαίο ύψος και με βάση τα ισχύοντα για όλους τους κλάδους ή συμφωνία για ένα νέο πόρο-φόρο που θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το αγγελιόσημο. Προκειμένου δε να παρθεί οριστικά απόφαση έχει παραγγελθεί μια αναλογιστική μελέτη από τον ΕΔΟΕΑΠ (όχι σε γνωστή και έγκυρη εταιρεία και αυτό έχει τη σημασία του) για να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση (όσο αυτό είναι δυνατόν στο εντελώς ρευστό και ευμετάβλητο στάδιο που βρισκόμαστε-ειδικά η Τηλεόραση) και να βρεθεί το προσήκον ύψος είτε των εισφορών είτε του νέου πόρου. Σημειωτέον ότι για τη χρηματοδότηση της Μελέτης ζητήθηκε η χρηματική συνδρομή των φορέων (!) και η ΕΕΤΕΠ αρνήθηκε να συμβάλλει, όχι βεβαίως για λόγους οικονομικούς.

Κατά την εκτίμησή μας πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να υλοποιηθεί ο βασικός στόχος της θέσπισης νέου πόρου-φόρου ο οποίος θα είναι μεν χαμηλότερος σε ύψος από το σημερινό αγγελιόσημο (θα κινηθεί γύρω στο 10 με 12%) αλλά θα επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις Τύπου ανεξάρτητα από κατηγορία (έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο, ΙΝΤΕΡΝΕΤ κλπ) και θα επιβληθεί είτε επί των διαφημίσεων ή των διαφημιστικών εσόδων είτε επί του τζίρου! Και στη μία και στην άλλη περίπτωση οδηγούμαστε και πάλι σε μια λογική υπερφορολόγησης και επιπλέον επιβάρυνσης της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης αλλά και των περιφερειακών Μέσων γενικότερα, καθώς και του Διαδικτύου, καθώς τα εθνικής εμβέλειας κανάλια, υπό προϋποθέσεις, φαίνεται γενικά να συμφωνούν με την προοπτική αυτή!

Για τους λόγους αυτούς η ΕΕΤΕΠ εξέφρασε την έντονη διαφωνία της απέναντι στους σχεδιασμούς αυτούς, εξηγώντας τόσο την ιδιαιτερότητα όσο και την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται από οικονομική (αλλά και θεσμική) άποψη η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση. Καταστήσαμε σαφές ότι έχουμε διαφορετική οπτική από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας και ότι κινούμαστε έξω από το δίλημμα «αύξηση εισφορών ή νέος φόρος στη διαφήμιση ή τον τζίρο». Και τα δυο είναι καταστροφικά ενδεχόμενα και θα έχουν άμεσες συνέπειες είτε στο επίπεδο της απασχόλησης στα Περιφερειακά Κανάλια είτε στην ίδια την επιβίωσή τους.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό πάντως και οριστικές αποφάσεις δεν έχουν παρθεί ενόψει και της αναμενόμενης Μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΕΠ θα κινηθεί στη βάση της επιχειρηματολογίας που αναπτύχθηκε:

Αποκρούουμε κάθε απόπειρα επιβάρυνσης είτε του εργασιακού κόστους είτε της συνολικής λειτουργίας της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης.

Ζητάμε να απαλλαγούν οι διαφημιζόμενοι στα περιφερειακά Μέσα από οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση αποφασιστεί.

Η περιφερειακή Τηλεόραση από την έναρξη της, καταβάλει πλήρεις εργοδοτικές εισφορές όταν όλοι οι άλλοι (εργοδότες και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ)  επωφελούνταν το αγγελιόσημο για πολλά χρόνια.

Επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν γίνει απόπειρα επιβολής νέου «μεταμφιεσμένου» φόρου υπέρ τρίτων που θα αντικαταστήσει το αγγελιόσημο.

Επιδιώκουμε τη δημιουργία κοινού μετώπου αντίδρασης με τους άλλους φορείς του Περιφερειακού Τύπου καθώς και με την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου.

Β. ΣΧΕΣEΙΣ ΜΕ DIGEA

Υπάρχουν πολλά και σοβαρά ανοιχτά ζητήματα στις σχέσεις μας με τον Πάροχο Δικτύου που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω του προβληματικού νομοθετικού πλαισίου της ψηφιακής μετάβασης, του μονοπωλιακού καθεστώτος στην αγορά, των καταχρηστικών σε πολλά σημεία συμβάσεων που υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε με τον μοναδικό πάροχο κλπ.

Τις σχέσεις αυτές ήλθε να επιδεινώσει η εκδηλωμένη πρόσφατα πρόθεση της DIGEA να προχωρήσει σε μονομερείς αυξήσεις με κατάργηση της προβλεπόμενης συμβατικής έκπτωσης λόγω παρέλευσης του πρώτου 18μήνου. Πρόκειται για έναν ακόμη παράλογο και καταχρηστικό όρο της σχετικής σύμβασης.

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ήδη λάβει τη σχετική προειδοποιητική επιστολή της εταιρείας για την επικείμενη αύξηση.

Είναι επίσης γνωστό ότι η ΕΕΤΕΠ αντέδρασε άμεσα στην απόπειρα αυτή και απέστειλε στην DIGEA την από 4/7/16  (αριθμ.πρωτ  130) επιστολή διαμαρτυρίας η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. Στην επιστολή αυτή πέραν της αντίδρασης στην επιχειρούμενη διαφοροποίηση της ήδη υψηλής τιμολόγησης, η ΕΕΤΕΠ έθεσε στον Πάροχο το ευρύτερο θέμα των προβληματικών σχέσεων  (πχ  εμβέλεια, πολυπλέκτες, επίκληση και εφαρμογή «περίεργων» υπουργικών  αποφάσεων  αλλά και  της ΕΕΤΤ από το 2012 έως το 2014,  εύρος συχνοτήτων,  αμοιβή και τρόπος υπολογισμού  από την αρχή της συνεργασίας μας,  εξέταση  του ΚΑΛΠΔ κλπ).

Για όλα αυτά τα ζητήματα και με το δεδομένο του εντελώς μεταβατικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται από πλευρά αδειοδότησης άρα και συνέχισης λειτουργίας η Περιφερειακή Τηλεόραση, η ΕΕΤΕΠ ζήτησε την έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου προκειμένου να βρεθούν κοινά αποδεκτές και αμοιβαία επωφελείς λύσεις και να αποφευχθούν δικαστικές κλπ εμπλοκές στις οποίες μετά βεβαιότητας, όπως τους εξηγήσαμε θα καταφύγουμε αν βρεθούμε αντιμέτωποι με μονομερείς αποφάσεις και ενέργειες εκ μέρους τους.

Η DIGEA ανταποκρίθηκε κατ’ αρχήν στο αίτημά μας και ήδη υπήρξε η πρώτη συνάντησή μας στην οποία μετείχαν από μέρους της DIGEA ο νέος διευθύνων σύμβουλος, η εμπορική διευθύντρια και ο τεχνικός διευθυντής. Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν από μέρους της ΕΕΤΕΠ τα ανοιχτά ζητήματα, υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε η συνέχεια του διαλόγου σε πιο εξειδικευμένη βάση. Για το επείγον ζήτημα της αιτούμενης αύξησης το αίτημα της ΕΕΤΕΠ για αναβολή έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης δεν έγινε αποδεκτό πλήρως και απλώς συμφώνησαν να αναστείλουν για κάποιο διάστημα ενός-δυο μηνών τις όποιες ενέργειες.

Για την συνολική εικόνα του ζητήματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γενικότερη οικονομική κατάσταση αλλά και η θεσμική θέση της DIGEA  η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις στο ζήτημα της αδειοδότησης και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως διαφοροποιήσει δραματικά τα σημερινά δεδομένα.

 

Για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη σε αυτά ή άλλα ζητήματα εννοείται ότι θα υπάρξει άμεση και έγκυρη ενημέρωση από την ΕΕΤΕΠ.