Παρατηρήσεις για το Χάρτη Συχνοτήτων Στερεάς Ελλάδας

0
386

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018
Αρ. πρωτ. 236

Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας – ΕΕΤΕΠ, ως συλλογικός εκφραστής των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών της χώρας, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, να αντιμετωπιστούν οργανωμένα και μεθοδικά με βάση τη μελέτη του ΕΜΠ, τα προβλήματα κάλυψης των προγραμμάτων περιφερειακής εμβέλειας στην Περιφερειακή Ζώνη 8.

Θεωρούμε ότι με την παρέμβαση αυτή θα αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί πολύ καιρό τώρα τους κατοίκους μιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας όπως άλλωστε έχει επισημανθεί από τις αναλυτικές και εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις των αρμόδιων αυτοδιοικητικών οργάνων που εκφράζουν τους κατοίκους της περιοχής (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ένωση Δήμων)

Ασφαλώς το πρόβλημα της ανύπαρκτης ή πλημμελούς τηλεοπτικής κάλυψης πολλών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λήψη των σημάτων των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, αυτών δηλαδή που κατά προτεραιότητα θα έπρεπε να λαμβάνουν, δεν εξαντλείται στην συγκεκριμένη Περιφέρεια αλλά εμφανίζεται με μεγάλη ένταση σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας και έχει ως αφετηρία του ασφαλώς τον ατυχή κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό, τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε η τηλεοπτική κάλυψη της χώρας και συντάχθηκε ο ισχύων χάρτης συχνοτήτων κατά την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, προκειμένου να διευκολυνθούν όχι οι πολίτες όλης της χώρας ή πολύ περισσότερο οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αλλά να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Θεωρούμε ως ΕΕΤΕΠ ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με θεσμικό και οργανωμένο τρόπο, με την αλλαγή του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων και την προσαρμογή του στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες, κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ώστε να είναι αποσαφηνισμένο και απολύτων καθορισμένο το τοπίο όσον αφορά την κάλυψη των περιοχών σε κάθε ΠΖ.

Όσον αφορά το ευρύτερο ζήτημα της επικείμενης νομοθετικής παρέμβασης για την εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των «λευκών περιοχών» στο τηλεοπτικό σήμα, η ΕΕΤΕΠ διατηρεί τις θέσεις που εξέφρασε κατά τη διαβούλευση του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου και την απόλυτη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη ρύθμιση να αφορά μόνο τους Τ/Σ εθνικής εμβέλειας, αποκλείοντας τα περιφερειακά κανάλια της χώρας.