Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΤΕΠ-28/5/21

0
567

Έγγραφο σε PDF εδώ

Την Παρασκευή 28/5/21, πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα – Ξενοδοχείο LUSY, η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας – ΕΕΤΕΠ, με βάση τη σχετική πρόσκληση που είχε αποσταλεί στα Μέλη και είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού και με βασικά θέματα τον Απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ και την εκλογή του νέου Δ.Σ της ΕΕΤΕΠ.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας με βάση τον αριθμό των  μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Καταστατικό,  ο Πρόεδρος της Ένωσης κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας στην οποία και προήδρευσε.

Στην αρχή παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Α. Δημητρίου ο Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ  ο οποίος προσαρτάται ολόκληρος ως Παράρτημα, στο τέλος του παρόντος Πρακτικού καθώς επίσης και ο Οικονομικός Απολογισμός.

Ο Απολογισμός και η διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα Μέλη.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης της ΕΕΤΕΠ με βάση το κείμενο που είχε εγκριθεί από το απερχόμενο Δ.Σ, προκειμένου να τεθούν οι στόχοι της Ένωσης για το επόμενο διάστημα σε σχέση με τα μείζονα και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

 

Ειδικότερα:

Ως προς το νέο καθεστώς και τη διαδικασία αδειοδότησης  Γ.Σ αφού εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κυβερνητική δέσμευση περί απάλειψης της διαγωνιστικής διαδικασίας, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ένωσης να προσέλθει στο σχετικό διάλογο με το αρμόδιο Υπουργείο, καταθέτοντας σαφείς, συγκροτημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα επεξεργασμένες προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο νομοθετικό καθεστώς αδειοδότησης  που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Τηλεόρασης και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της έναντι της Τηλεόρασης Εθνικής Εμβέλειας.  Προκειμένου να καταρτιστούν οι προτάσεις αυτές, η Γ.Σ αποφάσισε να ζητηθούν οι απόψεις όλων των μελών με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εσωτερικής διαβούλευσης για τα κριτήρια αδειοδότησης και εξουσιοδότησε το νέο Δ.Σ να προετοιμάσει αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η  τελική θέση της ΕΕΤΕΠ με την οποία ο κλάδος θα προσέλθει στον διάλογο με την κυβέρνηση για την αδειοδότηση.

 

Ως προς τις σχέσεις με τον πάροχο δικτύου – DIGEA η Γ.Σ εκτίμησε ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια διαλόγου για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και εξουσιοδότησε το Δ.Σ να προχωρήσει σε όλες τις ενδεδειγμένες νομικές και άλλες ενέργειες για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου. Ειδικότερα αποφασίστηκε να αναληφθεί δικαστικός αγώνας για την ανατροπή των όρων της λεόντειας σύμβασης με την DIGEA με βάση τη θέση μας περί αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της εν λόγω εταιρείας με αιχμές τον τρόπο υπολογισμού της δυσανάλογης αμοιβής της καθώς και την υποδεέστερη ποιότητα σήματος σε σχέση με τα εθνικά κανάλια. Το νέο Δ.Σ θα αναλάβει επίσης την ευθύνη της διαμόρφωσης των  θέσεων του κλάδου για τη σχέση με τον πάροχο δικτύου στο πλαίσιο του διαλόγου/ διαβούλευσης για το νέο καθεστώς αδειοδότησης ώστε να υπάρξει επανεκκίνηση με άλλους, λογικούς, δίκαιους και κοινά αποδεκτούς  όρους.

 

Ως προς τα φορολογικά ζητήματα εκτιμήθηκε ότι παρά τις πρόσφατες ελαφρύνσεις η Περιφερειακή Τηλεόραση παραμένει ένας υπερφορολογημένος κλάδος, τη στιγμή μάλιστα που η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η Γ.Σ ζητά την μονιμοποίηση της κατάργησης (και πέραν δηλαδή της 31/12/22) του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης καθώς και την άμεση κατάργηση όλων των υπολοίπων υπέρ τρίτων φόρων που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον κλάδο (Φόρος υπέρ τυφλών και Ειδικό Τέλος υπέρ ΑΕΔΕ).

Ως προς το Ασφαλιστικό η Γ.Σ επιφόρτισε το Δ.Σ  να ζητήσει την άμεση έκδοση της αναγκαίας Υ.Α (που καθυστερεί) για την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που προβλέπει την κάλυψη από το κράτος  των οφειλών από το 2% για το διάστημα 2017- 2020 καθώς και τη ρύθμιση των λοιπών οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ σε 72 δόσεις. Επίσης η Γ.Σ εμμένει στην ανάγκη της άμεσης κατάργησης αυτής της άδικης πρόσθετης εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για τους λόγους που πολλές φορές έχουν εξηγηθεί και επιφόρτισε το νέο Δ.Σ να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.

 

Ως προς τις απαιτήσεις των Οργανισμών Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων, η Γ.Σ εμμένει στην μόνη διέξοδο που μπορεί να δώσει λύση σε μόνιμη βάση στο πρόβλημα και η οποία δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων χρήσης όλων των κατηγοριών δημιουργών με τα ΜΜΕ ή και με τις λοιπές κατηγορίες χρηστών και ακολούθως η διανομή των χρημάτων στους επιμέρους δημιουργούς με κριτήρια που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και των Οργανισμών. Το ΥΠΠΟ που προφορικά έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση αυτής της μόνης βιώσιμης λύσης πρέπει να επιτέλους να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και στην πράξη.

 

Ως προς το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης, η Γ.Σ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κατ’ αρχήν ένταξη και της Περιφερειακής Τηλεόρασης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης των Περιφερειακών ΜΜΕ και εξουσιοδότησε το Δ.Σ να παρακολουθήσει με προσοχή και από κοντά το ζήτημα, να πιέσει για την υλοποίηση της διάταξης αυτής αλλά και να προτείνει όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια που θα διασφαλίσουν ότι η όποια ενίσχυση τελικά υπάρξει θα κατευθυνθεί σε πραγματικές και βιώσιμες με όρους αγοράς επιχειρήσεις. Η ένταξη  των επιχειρήσεων της Ενημερωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασης στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων  (τεχνολογική αναβάθμιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ψηφιοποίηση των αρχείων κλπ), η μείωση του ΦΠΑ από το υψηλότερο στο μεσαίο κλιμάκιο και η επιδότηση της συνδρομής στο ΑΠΕ, θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν ως σημαντικά μέτρα ενίσχυσης στο πλαίσιο αυτό.

 

Ως προς την Κρατική Διαφήμιση στην Περιφερειακή Τηλεόραση η Γ.Σ εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι όπως απέδειξαν η πανδημία και τα κρατικά προγράμματα επικοινωνιακής προβολής για την αντιμετώπισή της, για μια ακόμη φορά ότι τα Περιφερειακά ΜΜΕ και ιδιαίτερα η ναυαρχίδα τους η Περιφερειακή Τηλεόραση είναι ο «φτωχός συγγενής» του όλου συστήματος και όχι μόνο δεν παίρνει το μερίδιο που της αναλογεί με βάση το νόμο (το περιβόητο 30%) και την κοινή λογική αλλά αγνοείται συστηματικά και προκλητικά! Το ίδιο συμβαίνει και με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Γ.Σ εξουσιοδότησε το Δ.Σ να εργαστεί συστηματικά για την αντιμετώπιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς και τη διοικητική πρακτική, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τον συντονισμό όλων των φορέων των Περιφερειακών ΜΜΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό αλλά και την άσκηση πίεσης προς όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τις Περιφέρειες που διαχειρίζονται υψηλές σχετικές πιστώσεις, για την εφαρμογή του νόμου και την κατανομή του 30% της όλης δαπάνης στα Περιφερειακά ΜΜΕ.

 

Τέλος η ΓΣ εξουσιοδότησε το νέο ΔΣ να εργαστεί στη βάση μια εξωστρεφούς στρατηγικής για την προβολή και την ανάδειξη του ιστορικού ρόλου και της διαχρονικής προσφοράς της Ενημερωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασης στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες της Περιφέρειας, ως το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΜΕ. Μια στρατηγική που θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε τρία target groups ως άμεσους αποδέκτες-στόχους: Την κυβέρνηση και  το πολιτικό σύστημα γενικότερα, τη διαφημιστική αγορά και φυσικά ευρύτερα την κοινωνία.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Από την ψηφοφορία που ακολούθησε εξελέγησαν ως Τακτικά Μέλη του νέου Δ.Σ οι Αντώνης Δημητρίου (ΚΡΗΤΗ ΤV), Γιώργος Σιμόπουλος (STAR Κεντρικής Ελλάδος), Σπύρος Καμπιώτης (IONIAN CHANNEL), Λευτέρης Κουκουτίνης (ΕΝΑ CHANNEL) και Κώστας Μπόκας (ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV) .

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος να συζητηθεί, τερματίστηκε η Γενική Συνέλευση.

                                

 

 

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/5/2021  –  ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ         

 

Μάιος 2021

 

 

1 . Εισαγωγή

Το παρόν Δ.Σ της Ένωσης εξελέγη κατά την προηγούμενη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19/7/19. Στα σχεδόν δυο χρόνια που πέρασαν ανέπτυξε μια κατά κοινή ομολογία πλούσια και πολυσχιδή δραστηριότητα πάνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν την Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση. Ο παρών Απολογισμός αυτής της δραστηριότητας δεν αποτελεί μόνο την εκπλήρωση μιας τυπικής υποχρέωσης που επιβάλλει το  καταστατικό αλλά και μια ευκαιρία να συζητήσουμε για μια ακόμη φορά αυτά τα ζητήματα, να εξετάσουμε τον τρόπο που τα χειριστήκαμε και να επαναπροσδιορίσουμε ενδεχομένως, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, τη στρατηγική μας.

 

2 . Οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες

Πέρα και ανεξάρτητα από την καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως κάθε φορά τα ορίζει η συγκυρία, το Δ.Σ έθεσε εξ αρχής τρεις βασικούς στόχους – προτεραιότητες, στρατηγικού χαρακτήρα: Την θεσμική καταξίωση και την ενίσχυση του κύρους της ΕΕΤΕΠ, την ανάδειξη της διαφορετικότητας από την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας και την ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

 

Η θεσμική καταξίωση της ΕΕΤΕΠ

Πρόκειται για μόνιμο στόχο που έχει θέσει και πάνω στον οποίο εργάζεται με συνέπεια το Δ.Σ ήδη από το 2016, όταν ξεκίνησε η νέα εποχή αναδιοργάνωσης και επαναδραστηριοποίησης της Ένωσης. Αυτό σημαίνει δύο κατά βάση πράγματα: Πρώτον ότι η ΕΕΤΕΠ θα αναγνωρίζεται από την Πολιτεία και όλους τους θεσμικούς φορείς ως ο μόνος και αποκλειστικός φορέας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Τηλεόρασης και δεύτερον ότι για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο θα ακούγεται πάντα δυναμικά αλλά και υπεύθυνα η φωνή του φορέα που τον εκπροσωπεί. Θα έπρεπε επίσης να σημαίνει ότι καμιά απόφαση που αφορά το μέλλον της περιφερειακής τηλεόρασης δεν θα λαμβάνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ή τουλάχιστον να ακούγεται η φωνή της αλλά παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει πρέπει να παραδεχτούμε ότι απέχουμε αρκετά ακόμη από αυτό.

Ο βασικός στόχος όμως έχει χωρίς αμφιβολία επιτευχθεί. Σήμερα η ΕΕΤΕΠ αναγνωρίζεται από όλους όχι μόνο ως η μοναδική «φωνή» του κλάδου αλλά ταυτόχρονα και ως ένας αξιόπιστος και έγκυρος θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή τηλεόραση. Και αυτό το πετύχαμε όχι μόνο με συνεχή παρέμβαση και παρουσία, χωρίς να αφήνουμε τίποτα που αφορά τον κλάδο «να περάσει στο ντούκου…» αλλά κυρίως διότι φροντίσαμε και εργαστήκαμε με συνέπεια, ως προς αυτό, έτσι ώστε όλες μας οι παρεμβάσεις να είναι σοβαρές, τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες, χωρίς μαξιμαλισμούς ή συνδικαλιστικού τύπου διεκδικήσεις.

Για την προώθηση του στόχου αυτού χρειάστηκε να γίνουν δεκάδες επαφές και συναντήσεις του ΔΣ με τους αρμόδιους κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες και πολλούς άλλους φορείς και αρχές (Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία, βουλευτές περιφέρειας και εκπροσώπους κομμάτων, ΕΣΡ, ΕΕΤΤ, DIGEA, Οργανισμοί Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων κλπ). Η προσπάθεια συνοδεύτηκε από την κατάθεση ή την αποστολή δεκάδων Υπομνημάτων, επιστολών κλπ με την τεκμηρίωση των θέσεων και την αιτημάτων της ΕΕΤΕΠ, (τα σημαντικότερα των οποίων έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Ένωσης ή έχουν κοινοποιηθεί στα Μέλη) και συνθέτουν έναν σημαντικό πλούτο ανάλυσης και τεκμηρίωσης των θέσεων του κλάδου. Ιδιαίτερη αξία έχει το ανανεωμένο και επικαιροποιημένο πολυσέλιδο και αναλυτικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ που κατατέθηκε στην κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2021 και στο οποίο παρουσιάζεται τόσο η πραγματική εικόνα της περιφερειακής τηλεόρασης όσο και οι προτάσεις της Ένωσης για το σήμερα και το αύριο του κλάδου.

 

Η ανάδειξη της διαφορετικότητας από την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας.

Πρόκειται για έναν στρατηγικό στόχο με πολύ μεγάλη σημασία και πολύ σημαντικές πρακτικές συνέπειες. Πολλά από τα δεινά που μαστίζουν τον κλάδο οφείλονται στο ότι η Πολιτεία διαχρονικά δεν εννοεί να αντιληφθεί ότι είναι εντελώς άλλο πράγμα η Περιφερειακή Τηλεόραση από την Τηλεόραση Εθνικής Εμβέλειας. Διαφέρουν σε όλα: στα μεγέθη, στο ρόλο και την αποστολή, στις δυνατότητες επιρροής, στους στόχους και τις επιδιώξεις, στη διαφάνεια, στην αξιοπιστία και σε τόσα άλλα. Αποτέλεσμα αυτής της θεμελιωδώς εσφαλμένης αντίληψης είναι κάθε φορά που ψηφίζεται ένας νόμος σχετικός με την Τηλεόραση ή τα ΜΜΕ γενικότερα, να «τσουβαλιάζονται» αδιακρίτως στο ίδιο πλαίσιο ρυθμίσεων η περιφερειακή τηλεόραση και τα εθνικά κανάλια, ακόμη και σε ζητήματα που η πραγματικότητα «κραυγάζει» ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό το βλέπουμε σε όλα σχεδόν τα νομοθετήματα που μας αφορούν. Από την αδειοδότηση μέχρι τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά.

Δώσαμε μάχη για να ανατρέψουμε αυτό το λανθασμένο στερεότυπο. Βρεθήκαμε για μια ακόμη φορά αντιμέτωποι με την μόνιμη επιχειρηματολογία ότι δεν είναι νόμιμη και συνταγματικώς ανεκτή η διαφορετική αντιμετώπιση και επομένως τα χέρια της Πολιτείας είναι «δεμένα»! Πρόκειται για μια βολική δικαιολογία και καθαρή υπεκφυγή. Αποδείξαμε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο: ότι δεν είναι νόμιμο να ρυθμίζονται με όμοιο τρόπο ανόμοια μεταξύ τους πράγματα κατά την αρχή «δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων». Και εδώ υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διετίας αυτής. Με τον πρόσφατο νόμο 4779/21, για πρώτη φορά σε νομοθέτημα υιοθετήθηκε αυτή η συλλογιστική και έτσι τόσο ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης 5% επί των διαφημίσεων αλλά και ο φόρος 1,5% επί του τζίρου υπέρ κινηματογραφικής παραγωγής, καταργήθηκαν ΜΟΝΟ για την περιφερειακή τηλεόραση ενώ εξακολουθούν να ισχύουν για εθνικά κανάλια! Η ρύθμιση πέρασε «χωρίς να ανοίξει μύτη» και δημιουργείται έτσι ένα πολύ σοβαρό θεσμικό κεκτημένο που θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Το ίδιο ακριβώς και ίσως ακόμη σημαντικότερο, πετύχαμε και στο ζήτημα της αδειοδότησης αλλά για αυτό περισσότερα στο ειδικό κεφάλαιο παρακάτω.

 

Η στρατηγική της εξωστρέφειας

Ο στόχος αυτός επιβλήθηκε από τα ίδια τα πράγματα. Αγωνιζόμενοι για την επίτευξη των στόχων μας, διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές η φωνή μας δεν φτάνει στα κέντρα λήψης αποφάσεων τις οποίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε στο βαθμό που θα έπρεπε και έτσι το «ειδικό μας βάρος» ως κλάδος παραμένει μικρότερο και των αναγκών μας αλλά και των δυνατοτήτων μας. Με τον καιρό φάνηκε ότι ενώ έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά εσωτερικά σε επίπεδο τεκμηρίωσης  και έχουμε αναπτύξει μια σοβαρή και στέρεα επιχειρηματολογία, αυτή δεν μας έχει αποδώσει τους καρπούς που περιμέναμε και αξίζουμε. Οι λίγες εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Έτσι αποφασίσαμε ότι είναι καιρός να βγούμε από το καβούκι μας και αυτά που λέμε μεταξύ μας να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε συγκροτημένα και μεθοδικά, με σχέδιο και πρόγραμμα για να έχει αποτέλεσμα. Αποφασίσαμε λοιπόν  να αναλάβουμε μια σειρά συνδυασμένων μεταξύ τους κινήσεων για την προβολή και την ανάδειξη του ιστορικού ρόλου και της διαχρονικής προσφοράς της Ενημερωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασης στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες της Περιφέρειας, ως το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΜΕ αλλά και ως βασικό στοιχείο και μοχλός της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Το σχέδιο αυτό που έχει τον τίτλο «Η στρατηγική της Εξωστρέφειας. Τι να κάνουμε για να ακουστεί δυνατά η φωνή της Περιφερειακής Τηλεόρασης» αναπτύσσεται σε εννέα άξονες και ήδη άρχισε να υλοποιείται όπως συνέβη π.χ. με τα επιτυχημένα spot προβολής του ρόλου και της αποστολής της Περιφερειακής Τηλεόρασης που ετοιμάσαμε. Περισσότερα για αυτό το Σχέδιο περιλαμβάνονται στο κείμενο του Προγραμματισμού Δράσης για τη νέα περίοδο που θα ακολουθήσει.

 

  1. Η πανδημία της COVID 19 και οι επιπτώσεις της

Όπως είναι φυσικό η πανδημία (η οποία συνέπεσε χρονικά με όλη σχεδόν τη θητεία του Δ.Σ) και η αντιμετώπιση των επιπτώσεών της στην καθημερινή λειτουργία της Περιφερειακής Τηλεόρασης , περίπου μονοπώλησε το ενδιαφέρον του οργάνου.

Η πρώτη ενέργεια άμεσης δράσης ήταν να ζητήσουμε την ένταξη και των επιχειρήσεών μας στα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα από την πανδημία, χωρίς να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Ζητήσαμε δηλαδή να ενταχθούν και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που αφορούν τις επιχειρήσεις μας, στον σχετικό κατάλογο των προς ενίσχυση επιχειρήσεων. Αυτό επετεύχθη σχετικά εύκολα.

Από την αρχή όμως επιμείναμε στην ανάδειξη της διαφορετικότητας της Περιφερειακής Τηλεόρασης ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας και το γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτήν μέτρα ελαστικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας κλπ. Έτσι το βασικό και επίμονο αίτημά μας ήταν η επιδότηση του μισθολογικού μας κόστους. Αυτό το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε.

Στη συνέχεια, το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάληψη μιας επιθετικής εκστρατείας προβολής των αιτημάτων του κλάδου με τον τίτλο «4 όροι επιβίωσης της Περιφερειακής Τηλεόρασης». Τα 4 αυτά βασικά αιτήματα ήταν η επιδότηση της εργασίας στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, η μείωση της φορολογίας, η έκπτωση στο καταβαλλόμενο ενοίκιο στη DIGEA, και η συμμετοχή μας στις σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες του δημοσίου. Η εκστρατεία της ΕΕΤΕΠ περιελάμβανε επιστολές και επαφές με όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, επιστολές σε όλα τα κόμματα, ενημέρωση όλων των βουλευτών της Περιφέρειας με βάση την οποία υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις και αναφορές στη Βουλή, ευρύτατη δημοσιότητα που περιελάμβανε και τηλεοπτικό SPOT παραγωγής ΕΕΤΕΠ κλπ. Αποτέλεσμα της κινητοποίησης στην οποία συμμετείχαν και τα περισσότερα Μέλη ήταν η ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων όπως η δυνατότητα καταβολής μειωμένου κατά 50% ενοικίου στη DIGEA από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021 (έχουμε εγκαίρως ζητήσει την παράταση αυτής της δυνατότητας αλλά χωρίς απάντηση μέχρι στιγμής) και τα φορολογικά στα οποία θα γίνει ειδική αναφορά παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο. Το αίτημα της επιδότησης εργασίας όπως είπαμε απορρίφθηκε ενώ δεν υπήρξε σοβαρή πρόοδος ούτε στην συμμετοχή μας με το εκ του νόμου οριζόμενο ποσοστό στις διαφημιστικές καμπάνιες του δημοσίου για την πανδημία όπου ευνοήθηκαν κυρίως τα πανελλαδικά ΜΜΕ.

Επίσης με επιστολή μας στον πρωθυπουργό το Μάρτιο του 2020 ζητήσαμε και τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την Περιφερειακή Τηλεόραση, στο πλαίσιο της λήψης σχετικών μέτρων για τον έντυπο περιφερειακό τύπο. Αυτή η πρόταση έγινε δεκτή και υπήρξε σχετική νομοθετική πρόβλεψη που μένει να υλοποιηθεί (σχετική αναφορά στο οικείο κεφάλαιο).

Τέλος αντιμετωπίσαμε την πανδημία και ως μια ευκαιρία ανάδειξης του ιδιαίτερου ρόλου και της αποστολής της Περιφερειακής Τηλεόρασης ως το βασικό Μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των κατοίκων της «εκτός των τειχών Ελλάδας» παρότι το αίτημά μας για τη συμμετοχή μας στην καθημερινή ενημέρωση των αρμοδίων για την πορεία της πανδημίας (υποδείξαμε πρακτικούς τρόπους για να γίνει αυτό), δεν ικανοποιήθηκε. Αυτό το ρόλο έπαιξε και το πρώτο τηλεοπτικό SPOT ενώ σημαντική στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης κρίνεται και συντεταγμένη επαφή της ΕΕΤΕΠ  με την Ιερά Σύνοδο αλλά και με όλους σχεδόν τους Μητροπολίτες πολλοί εκ των οποίων έκαναν ειδική αναφορά με δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και από άμβωνος, στον ιδιαίτερο ρόλο της Περιφερειακής Τηλεόρασης.

 

4 . Η αδειοδότηση της Περιφερειακής Τηλεόρασης

Πρόκειται ως γνωστόν για τη μεγάλη θεσμική εκκρεμότητα που έχει υπαρξιακή σημασία για το αύριο του κλάδου μας. Ως εκ τούτου και παρά τις πιέσεις της συγκυρίας δεν μπορούσε παρά να απασχολήσει σοβαρά το Δ.Σ. Φυσικά η πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία για το ζήτημα αυτό ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε Κυβέρνηση η οποία επειδή πρόκειται για πολιτικά ευαίσθητο θέμα κινείται με βάση τους δικούς της υπολογισμούς και τις δικές της προτεραιότητες. Σε αυτές δεν ανήκε προφανώς η αντιμετώπιση του προβλήματος την διετία που πέρασε και αυτό παρά τις πιέσεις της ΕΕΤΕΠ προς τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη «να ανοίξουν τα χαρτιά τους».

Όμως στο καίριο αυτό ζήτημα είχαμε τρεις σημαντικές θετικές εξελίξεις: Η πρώτη είναι ότι ορίστηκε επιτέλους νομοθετικά καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης της Περιφερειακής Τηλεόρασης που είναι η 31/12/2022, χωρίς βέβαια να είναι απαραίτητο να εξαντληθεί αυτή η προθεσμία. Η δεύτερη ήταν η καθαρή  δέσμευση από όλη σχεδόν τη κυβερνητική ιεραρχία ότι φεύγει οριστικά από τη μέση το ενδεχόμενο διαγωνιστικής διαδικασίας στη βάση πλειοδοτικού διαγωνισμού (όπως προβλέπει ο νόμος Παππά) για τη χορήγηση των περιφερειακών τηλεοπτικών αδειών. Είναι το δεύτερο κεκτημένο όσον αφορά την αναγκαιότητα διαφορετικών ρυθμίσεων για τα εθνικά και περιφερειακά κανάλια που φαίνεται να υιοθετεί πλέον και η Πολιτεία. Η τρίτη και ίσως η σημαντικότερη ήταν η δέσμευση ότι ο νόμος Παππά θα τροποποιηθεί ριζικά στην κατεύθυνση που ζητάει εδώ και χρόνια η ΕΕΤΕΠ, δηλαδή της χορήγησης των αδειών στη βάση αξιολόγησης συνδυασμένων κριτηρίων και αντίστοιχης  μοριοδότησης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Ζητήσαμε και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι στον λεπτομερή διάλογο που θα γίνει με την άνεση που προσφέρει το χρονικό πλαίσιο, ο βασικός συνομιλητής της Πολιτείας θα είναι η ΕΕΤΕΠ.

Αυτό βέβαια δεν λύνει αυτομάτως τα προβλήματα. Αντίθετα θέτει όλους μας μπροστά σε ιστορικές ευθύνες καθώς τίθενται εκ των πραγμάτων πολλά και σοβαρά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν έως λεπτομερείας και βεβαίως αυτές οι απαντήσεις δεν θα είναι πάντα εύκολες ούτε ανώδυνες ούτε αυτονόητες. Το Δ.Σ έχει εργαστεί ήδη πάνω και σε αυτό το ζήτημα και έχει λάβει μια απόφαση-πλαίσιο για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των Μελών στο διάλογο αυτό με ουσιαστικό τρόπο. Περισσότερα γι αυτό στο Προγραμματικό κείμενο.

 

5 . Οι σχέσεις με τον πάροχο δικτύου – DIGEA

Στο ζήτημα αυτό δεν υπήρξε η παραμικρή βελτίωση στη διετία που πέρασε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό αφού η μεν DIGEA «στρογγυλοκάθεται» πάνω στη λεόντειο και καταχρηστική σύμβαση που θέλοντας και μη υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε το 2014 υπό την απειλή άμεσης διακοπής του σήματος και αξιοποιεί τα προνόμια που αυτή της παρέχει, η δε Πολιτεία δεν δείχνει καμία διάθεση όχι να συγκρουστεί αλλά ούτε καν να δυσαρεστήσει την εταιρεία των εθνικής εμβέλειας καναλιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νοοτροπίας αυτής και του αδιεξόδου στο οποίο βρισκόμαστε είναι το ζήτημα του καθορισμού του ΚΑΛΠΔ με βάση το οποίο ως γνωστόν υπολογίζεται το μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλουν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί στην DIGEA. Μετά από προσεκτική έρευνα και παρατήρηση τόσο των προϋπολογιστικών όσο και –κυρίως- των απολογιστικών οικονομικών δεδομένων της DIGEA διαπιστώσαμε σοβαρές αποκλίσεις που δεν δικαιολογούν αυτό το ύψος των χρεώσεων αλλά αντίθετα οδηγούν σε σοβαρές μειώσεις και μάλιστα με αναδρομική ισχύ! Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις ζητήσαμε από την εποπτεύουσα Αρχή, την ΕΕΤΤ αλλά και την DIGEA όχι μόνο να επιτρέψουν αλλά και να συνδράμουν  τον έλεγχο για την πιστοποίηση της ακρίβειας και της ειλικρίνειας όλων αυτών των στοιχείων (οικονομικών και τεχνικών βάσει των οποίων καθορίζεται η αμοιβή της DIGEA),  από Ορκωτούς  Λογιστές – Ελεγκτές  και τη σύνταξη σχετικού ελεγκτικού πορίσματος. Η απάντηση που λάβαμε από την ΕΕΤΤ (η DIGEA δεν ασχολήθηκε καν) ήταν αρνητική με προσχηματικές δικαιολογίες που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις και τις υποψίες  μας.

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και με την ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος των καναλιών μας. Η DIGEA εκμεταλλευόμενη και σε αυτό το σημείο τις ευχέρειες που της παρέχει η Σύμβαση, συνεχίζει να μας εκπέμπει μονίμως στο κατώτατο όριο του  1,5 Μbit/S και στην πράξη, σύμφωνα με μετρήσεις ιδιωτών, ακόμη παρακάτω. Εξηγήσαμε και στην ΕΕΤΤ και στους αρμόδιους Υπουργούς ότι αυτό συνεπάγεται ένα άθλιο σήμα δίπλα στο τεχνικά άρτιο και διαυγές σήμα των εθνικών καναλιών που μεταδίδεται στο ανώτατο όριο των 4 Mbit/S αλλά επίσης και πλήρη αδυναμία μετάδοσης «ζωντανών» εκπομπών και διαφόρων events, καταστρατηγώντας στην πράξη κάθε έννοια ανταγωνισμού. Καταστήσαμε σαφές προς όλους ότι ενόψει της διαδικασίας αδειοδότησης η Περιφερειακή Τηλεόραση δεν πρόκειται να αποδεχτεί μη άρτιες και τεχνικά υποδεέστερες των εθνικών καναλιών άδειες!

Τέλος ουδεμία πρόοδος υπήρξε σχετικά με την εκδηλωθείσα στο Συνέδριο της Λαμίας «πρόθεση» της DIGEA για εκούσια απεμπλοκή από την υποχρέωση μετάδοσης του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Παρότι η ΕΕΤΕΠ κινητοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, ζητώντας κοινή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων μερών (Υπουργείο ΜΜΕ, ΕΕΤΤ, DIGEA, ΕΡΤ, ΕΕΤΕΠ) αυτό δεν έγινε κατορθωτό γιατί επί της ουσίας η DIGEA δεν είχε ποτέ ειλικρινή διάθεση απεμπλοκής. Αν πραγματικά το επιθυμούσε θα μπορούσε να δοθεί η λύση με τη μεταφορά του σήματος από την ΕΡΤ που έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα, καθώς η ΕΕΤΕΠ είχε βρει λύση παράκαμψης των όποιων νομικών εμποδίων υπάρχουν.

Η μόνη θετική εξέλιξη όσον αφορά τη σχέση με τον πάροχο δικτύου ήταν η μειωμένη κατά 50% καταβολή του ενοικίου στην οποία ήδη αναφερθήκαμε. Όμως και σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι το σχετικό κόστος ανέλαβε ο κρατικός προϋπολογισμός έτσι ώστε να μην διαταραχθεί ούτε στο ελάχιστο η διασφαλισμένη «βρέξει-χιονίσει» υπερκερδοφορία της εταιρείας των καναλαρχών!

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα των σχέσεων με την DIGEA πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και με τη δέουσα επιμέλεια από το νέο ΔΣ. Περισσότερα επ’ αυτού στο Προγραμματικό Πλαίσιο.

 

6 . Τα Φορολογικά

Το ζήτημα της υπερφορολόγησης είναι από αυτά τα οποία ανέδειξε και στάθηκε ιδιαίτερα το Δ.Σ. Με ειδική Εργασία – Υπόμνημα του Σεπτεμβρίου του 2020, αποδείξαμε ότι η Περιφερειακή Τηλεόραση φορολογείται υπέρμετρα σε σχέση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, με φόρους και επιβαρύνσεις άσχετους κατά βάση με δημοσιονομικούς στόχους, που επιβλήθηκαν σε εποχές με διαφορετικές οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες για να εξυπηρετήσουν πολιτικές κατά βάση επιδιώξεις των κυβερνώντων, ως φόροι υπέρ τρίτων κλπ. Εξηγήσαμε επίσης ότι αυτή η λογική συγκρούεται ευθέως με τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της παρούσας κυβέρνησης καθώς προσθέτει αχρείαστα βάρη στην επιχειρηματικότητα και εμποδίζει υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Όταν αυτό το επιχείρημα έγινε δεκτό (δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά) βρεθήκαμε μπροστά σε ένα άλλο εμπόδιο που ήταν περισσότερο μια προσχηματική υπεκφυγή, στο οποίο αναφερθήκαμε και πιο πάνω. Το ότι δεν γίνεται να αρθούν φορολογικές επιβαρύνσεις μόνο για την περιφερειακή τηλεόραση γιατί τάχα «δεν ήταν συνταγματικά επιτρεπτό και θα αντιδρούσαν τα εθνικά κανάλια». Αποδείξαμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι αντίθετα και η νομοθεσία αλλά και η κοινή λογική επιβάλλουν τη διαφορετική αντιμετώπιση διαφορετικών μεταξύ τους πραγμάτων. Έτσι προέκυψε μια σημαντική επιτυχία με την κατάργηση ΜΟΝΟ για την Περιφερειακή Τηλεόραση τόσο του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης όσο και του Φόρου υπέρ της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.

Υπάρχουν όμως ακόμη και άλλοι αδικαιολόγητοι φόροι και επιβαρύνσεις που ταλαιπωρούν αδίκως (οικονομικά αλλά και λογιστικά) τον κλάδο όπως ο Φόρος 0,3% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων υπέρ του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και το Ειδικό τέλος  0,02% επί των διαφημίσεων υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αστική Εταιρείας  Δεοντολογίας και Επικοινωνίας».

Στους φόρους και τις επιβαρύνσεις αυτές πρέπει επίσης να προστεθούν τόσο ο Φόρος (που βαφτίστηκε εργοδοτική εισφορά) 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και οι αμοιβές των τριών μέχρι στιγμής Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΕΜ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, GEA) που έχουν καθοριστεί μονομερώς από τους ίδιους σε ποσοστό 2.2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου έκαστος! Για τις επιβαρύνσεις αυτές περισσότερα στα οικεία κεφάλαια που ακολουθούν.

Η ΕΕΤΕΠ επιμένει ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις πρέπει να καταργηθούν ή να εξορθολογιστούν.

 

7 . Τα Ασφαλιστικά

Η σημαντική εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό ήταν ασφαλώς η Απόφαση του ΣτΕ με την οποία απερρίφθη η προσφυγή όλων σχεδόν των Εργοδοτικών Ενώσεων των ΜΜΕ κατά της επιβολής του περιβόητου 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. Όμως η ίδια η Απόφαση του ΣτΕ προσέφερε ένα σοβαρό «πολιτικό» επιχείρημα υπέρ του αιτήματος της κατάργησης του χαρατσιού αυτού. Σύμφωνα με το ΣτΕ η εισφορά αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί φόρος αλλά «πρόσθετη εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δηλαδή και με τη «βούλα» του Ανώτατου Δικαστηρίου πλέον, οι επιχειρήσεις των ΜΜΕ είναι ο μόνος επιχειρηματικός κλάδος που βαρύνεται με εισφορές πάνω στις εισφορές, την ώρα ακριβώς που αυτές μειώνονται για όλους τους άλλους κλάδους!

Αυτό προσέφερε τη δικαιολογητική βάση να επανέλθουμε ως ΕΕΤΕΠ στο θέμα και να ζητήσουμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε πολιτική απόφαση για την κατάργηση της άδικης (και «μη βιώσιμης» κατά την ομολογία του π. Υπουργού κ. Βρούτση) επιβάρυνσης, ειδικά για τα περιφερειακά ΜΜΕ που και από το αγγελιόσημο (το οποίο υποτίθεται ότι αντικατέστησε η εισφορά του 2%) δεν επιβαρύνονταν και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού τους εξακολουθεί να μην καλύπτεται από τις παροχές του ΕΔΟΕΑΠ! Και αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τα τεράστια (και «κρυφά») αποθεματικά των ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ που μόνο η ΕΕΤΕΠ βρήκε το θάρρος να αποκαλύψει, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των συνδικαλιστών!

Στην ουσία η ίδια η Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί ότι ειδικά για περιφερειακά ΜΜΕ, η εισφορά αυτή δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει! Γι αυτό άλλωστε με την πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 50 του Ν4779/21 ενέταξε σε πρόγραμμα κρατικής χρηματοδότησης τις οφειλές των επιχειρήσεων Περιφερειακών ΜΜΕ από την εισφορά αυτή για την περίοδο 2017-2020 αλλά και τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις λοιπές εργοδοτικές εισφορές στο ΕΔΟΕΑΠ!  Όμως το πρόβλημα δεν λύθηκε, απλώς μετατοπίστηκε στο χρόνο! Και μετά βεβαιότητος θα δημιουργήσει νέες γενιές οφειλών και θα μεταβληθεί σε μόνιμη εστία τριβών και αντιπαραθέσεων ώστε μετά από κάποιο διάστημα να υποχρεωθεί και πάλι η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανάλογες ρυθμίσεις και πάει λέγοντας… Γι αυτό επιμένουμε ότι η μόνη ασφαλής, μόνιμη και βιώσιμη λύση είναι η κατάργηση της εισφοράς αυτής ειδικά για τα περιφερειακά ΜΜΕ. Από τις επαφές και τις συζητήσεις μας με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, εκτιμούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι εξαιρετικά πιθανή και πρέπει το νέο Δ.Σ να εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση.

 

8 . Οι απαιτήσεις των Ο.Σ.Δ Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Στη διετία που πέρασε δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις, υπερβολικές χωρίς αμφιβολία, απαιτήσεις των Οργανισμών Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των διαφόρων κατηγοριών δημιουργών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα ξεπεράστηκε, κάθε άλλο. Η (σιωπηρή) περίοδος χάριτος που εξασφαλίσαμε οφείλεται στο γεγονός ότι καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις εσωτερικές αντιθέσεις και την έντονη διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στις δύο βασικούς Οργανισμούς, την ΕΔΕΜ (πρώην ΑΕΠΙ) και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Υπενθυμίζουμε ότι με τον τρίο ΟΣΔ, την GEA έχουμε υπογράψει ήδη από το 2017 Συλλογική Συμφωνία η οποία, παρότι ουσιαστικά έχει εκπνεύσει εντούτοις μας έχει επιτρέψει άνεση χειρισμών και ανοχή χωρίς διοικητικά και δικαστικά μέτρα.

Τα προβλήματα όμως είναι μπροστά μας. Ήδη οι Οργανισμοί αυτοί άρχισαν να πιέζουν με την αποστολή Εξωδίκων στα οποία μάλιστα κάνουν αυθαίρετους και καταχρηστικούς υπολογισμούς στη βάση των συνολικών μας εσόδων και όχι αυτών που προέρχονται από την εκμετάλλευση των έργων επί των οποίων υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, όπως ορίζει ο νόμος.

Με δεδομένο όμως ότι έχουν υπέρ τους μια νομοθεσία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους και επίσης μια νομολογία που τους ευνοεί, στόχος μας είναι να αποφύγουμε όσο μπορούμε τα δικαστήρια.

Η δική μας θέση είναι σαφής, ξεκάθαρη και απόλυτα λογική:

Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του προβλήματος άλλη πέραν της δημιουργίας ενός Ενιαίου Φορέα Διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων χρήσης όλων των κατηγοριών δημιουργών με τα ΜΜΕ ή και με τις λοιπές κατηγορίες χρηστών και ακολούθως η διανομή των χρημάτων στους επιμέρους δημιουργούς με κριτήρια που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και των Οργανισμών. Δεσμευτήκαμε μάλιστα εγγράφως να καταβάλλουμε στον Ενιαίο αυτό Φορέα το ποσοστό που προβλέπουν σήμερα τα αμοιβολόγια δηλαδή 2,2% επί των εσόδων που προέρχονται αμιγώς από την τηλεοπτική προβολή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, φυσικά άπαξ και για όλους μαζί και καταστήσαμε σαφές ότι τίποτε άλλο πέραν αυτού δεν αντέχει να πληρώσει η Περιφερειακή Τηλεόραση!

Δυστυχώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει ούτε καν απαντήσει στις σχετικές επιστολές μας γι αυτό και αναγκαστήκαμε να θέσουμε το θέμα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού καθώς και στον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, οι οποίοι υποσχέθηκαν ότι θα το εξετάσουν χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη.

 

9 . Η συμμετοχή της Περιφερειακής Τηλεόρασης στα Προγράμματα Κρατικής Διαφήμισης

Η πανδημία και ειδικά η επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος από την Κυβέρνηση ανέδειξε ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που αφορά τα περιφερειακά ΜΜΕ και δεν είναι άλλο από την μικρή έως ανύπαρκτη συμμετοχή τους στα επικοινωνιακά προγράμματα των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ως γνωστόν στα ΜΜΕ διανεμήθηκαν ή διανέμονται αυτή την περίοδο (μιας και «τρέχει» ακόμη η καμπάνια για τον εμβολιασμό) περί τα 40.000.000 ευρώ για τις ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση της COVID – 19. Όπως ήταν περίπου αναμενόμενο τα Περιφερειακά ΜΜΕ και ειδικά ο βασικός τους βραχίονας ως προς την ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας που είναι ασφαλώς η Περιφερειακή Τηλεόραση είτε αγνοήθηκαν παντελώς είτε η συμμετοχή τους ήταν πολύ κατώτερη ακόμη και από τους ορισμούς του νόμου που απαιτεί την κατανομή στα Περιφερειακά ΜΜΕ του 30% της συνολικής δαπάνης! Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι με σχετικά πρόσφατη τροποποίηση του Ν2328/95, καταργήθηκε η «εσωτερική» ποσόστωση της κατανομής αυτού του 30% ως προς τις διάφορες κατηγορίες των ΜΜΕ (έντυπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση) και θεωρητικά μπορεί όλο το ποσό να κατευθυνθεί νομίμως στην Τηλεόραση που είναι άλλωστε και το βασικό ενημερωτικό Μέσο.

Αυτή η αγνόηση προκάλεσε την αντίδραση και τις έντονες διαμαρτυρίες της ΕΕΤΕΠ προς όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες από τους οποίους λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι στο τρέχον πρόγραμμα για την καμπάνια εμβολιασμού θα τηρηθεί η νομιμότητα, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει τηρηθεί η δέσμευση!

Πέρα όμως από τα προγράμματα που αφορούν την πανδημία, παρατηρούμε ότι άρχισε να ανακάμπτει και η ευρύτερη κρατική διαφήμιση. Η ΕΕΤΕΠ παρακολουθεί καθημερινά τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης από τις οποίες προκύπτει αυξημένο ποσό για το 2021 όσον αφορά ιδιαίτερα τα επικοινωνιακά προγράμματα των Περιφερειών. Επειδή το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ΕΕΤΕΠ ανέθεσε την κατάρτιση ειδικής Εργασίας – Εισήγησης όπου αναλύεται το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, εντοπίζονται τα προβληματικά σημεία και διατυπώνονται προτάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές τόσο στη νομοθεσία όσο και στη διοικητική πρακτική ώστε η Περιφερειακή Τηλεόραση να πάρει επιτέλους το μερίδιο που όχι μόνο νομικά αλλά και λογικά δικαιούται από την μεγάλη αυτή πίτα!

Το νέο Δ.Σ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα πορίσματα αυτής της Μελέτης και να αναδείξει συνολικά το όλο ζήτημα.

 

  1. Μέτρα στήριξης της Περιφερειακής Τηλεόρασης

Στο ζήτημα αυτό είχαμε μια ακόμη σημαντική επιτυχία που δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο για τον κλάδο. Εδώ και πολύ καιρό, από την προηγούμενη ήδη κυβέρνηση, έχει ήδη θεσπιστεί ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του έντυπου περιφερειακού τύπου σημαντικού ύψους (16.000.000 σε βάθος 4ετίας), από το οποίο όμως εξαιρέθηκε η Περιφερειακή Τηλεόραση. Θεωρήσαμε άδικη και αδικαιολόγητη την εξαίρεση αυτή, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού ο λόγος που την επέβαλλε ήταν η επιβάρυνση των ΜΜΕ με το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, που πληρώνουμε βέβαια και εμείς! Για το λόγο αυτό ζητήσαμε επίμονα την ένταξη και της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης στα μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης του Τύπου όπως αυτά ήδη εφαρμόζονται για τον έντυπο Τύπο.

Ζητήσαμε επίσης την ένταξη  των επιχειρήσεων της Ενημερωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασης στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων όπως η τεχνολογική αναβάθμιση, η επιμόρφωση του προσωπικού, η ψηφιοποίηση των αρχείων κλπ, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ από το υψηλότερο στο μεσαίο κλιμάκιο καθώς όπως εξηγήσαμε ήδη ο υψηλότατος ΦΠΑ, μαζί με τις λοιπές επιβαρύνσεις, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μικρούς διαφημιζόμενους της περιφέρειας όπως επίσης και την επιδότηση της συνδρομής στο ΑΠΕ.

Η κινητοποίηση αυτή επέφερε ήδη τους καρπούς της καθώς η Περιφερειακή Τηλεόραση με τον πρόσφατο Ν4779/21 εντάχθηκε ρητά στα πακέτα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που μέχρι σήμερα ίσχυαν μόνο για τον έντυπο τύπο και τα οποία μένει να  εξειδικευτούν ως προς το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε αυτά. Μάλιστα η πρώτη μορφή ένταξης στα προγράμματα αυτά ήταν  η συμπερίληψη και της περιφερειακής τηλεόρασης στους δικαιούχους της κάλυψης από το κράτος των οφειλών του 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2017 έως 2020 και της ρύθμισης των λοιπών οφειλών από εργοδοτικές εισφορές (στον ΕΔΟΕΑΠ) σε 72 δόσεις.

 

Ο παρών απολογισμός συμπυκνώνει σε λίγες σελίδες ένα πλούσιο έργο που αναπτύχθηκε από το συλλογικό μας όργανο με τη συμμετοχή και τη βοήθεια πολλών Μελών σε πολλά ζητήματα. Ασφαλώς σημειώθηκαν και αρκετά λάθη και παραλείψεις ενώ οι οργανωτικές μας αδυναμίες και η έλλειψη δομών και μηχανισμών υποστήριξης του έργου του Δ.Σ δεν μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε μια σειρά από κρίσιμες δραστηριότητες. Το συνολικό πρόσημο όμως κρίνουμε πως είναι θετικό και προσφέρει μια σταθερή βάση για μια δυναμική και ουσιαστική θητεία του νέου Δ.Σ που θα προκύψει από τις εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση η τελική κρίση ανήκει βεβαίως στα μέλη της Ένωσης.