Εδώ  μπορείτε να ξεφυλλίσετε τα έγγραφα που βλέπετε,  καθώς να κατεβάσετε ή και να τα τυπώσετε  (PDF αρχεία) από το σύστημα ξεφυλλίσματος.

Σύνταγμα της Ελλάδος 2008

Νόμος 3905/2010 για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Τέχνης

Απόφαση Υπ. Πολιτισμού 82204/3885/54 για Κινηματογράφο

Ν. 4356/2015 Διατάξεις για Αστική Ευθύνη Τύπου (Άρθρο 37)

Ν.4339/2015 για τις Τηλεοπτικές Άδειες

Θέσεις ΕΕΤΕΠ για Τηλεοπτικές Άδειες / 2015

Σχέδιο Νόμου για άδειες τηλεοπτικής ψηφιακής ευρυεκπομπής/2015

Ν. 4279/2014 άρθρα 5 &6
Ρυθμίσεις για ΤV Διαφημίσεις- Συνέργειες

Ν. 2421/2013  Ημερομηνίες διακοπής αναλογικών εκπομπών

Ν. 4053/2012 Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών

N. 3592/2007 Περί Συγκέντρωσης και Αδειοδότησης Επιχειρήσεων ΜΜΕ

Οδηγία ΕΕ 2007/65/ΕΚ Σχεδιο Ενσωματωσης

Ν. 3310/2005 Περί Διαφάνειας

Ν. 3166/2003 Οργάνωσης Γραφειων Τύπου & λοιπές Ρ/Τ Διατάξεις

ΠΔ 234/2003 Περί χορήγησης αδειών Τηλεοπτικών Σταθμών ελεύθερης λήψης

ΠΔ 235/2003 Περί χορήγησης αδειών Ραδιοφωνικών Σταθμών ελεύθερης λήψης

ΦΕΚ 345Β/2000  Κατάταξη και Σήμανση Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

Ν. 2863/2000 Περί του τομέα παροχής Ρ/Τ Υπηρεσιών

ΠΔ 100/2000 Εναρμόνηση Ρ/Τ Νομοθεσίας

N. 2644/1998 Περί Συνδρομητικών Ρ/Τ Υπηρεσιών

ΦΕΚ 639/24-6-1998 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ των ΑΕ

Ν. 2328/1995  Νομικό καθεστώς της Ιδιωτικής τοπικής Ρ/Τ

Ν. 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία- Συγγενικά Δικαιώματα

Ν. 1866/1989 Ιδρυση ΕΣΡ και παροχή αδειων σε Τ/Σ

Ν. 4498/2017 αρθρο 23 για τον ΕΔΟΕΑΠ

Ν. 248/1967 Σύσταση ΕΔΟΕΑΠ

Ν. 4764/2020 άρθρο 189 Για δημόσια υγέια (λόγω COVID19)

Τροποποιήσεις Ν. 2328/95 για ρύθμιση Ρ/Δ αγοράς

Ν. 4172/13 για Διαφήμιση στα ΜΜΕ

Εδώ  μπορείτε να ξεφυλλίσετε τα έγγραφα που βλέπετε,  καθώς να κατεβάσετε ή και να τα τυπώσετε  (PDF αρχεία) από το σύστημα ξεφυλλίσματος.

EΣP: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

ΕΣΡ Οδηγία 3/2014   Περί μετάδοσης τυχερών παιγνίων

Υπόδειξη 1/2014 Περί Προστασίας Ανηλίκων

Απόφαση 22/2013 Περί Οργάνωσης & Επικοινωνίας Στελεχών

ΕΣΡ 2013 – Έκθεση Πολιτικής Πολυφωνίας

Οδηγία 2/2011 Περί Μεταβίβασης Τ/Σ

Ν. 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητυες Αρχές

Εδώ  μπορείτε να ξεφυλλίσετε τα έγγραφα που βλέπετε,  καθώς να κατεβάσετε ή και να τα τυπώσετε  (PDF αρχεία) από το σύστημα ξεφυλλίσματος.

ΦΕΚ 4123/27-11-2017 – Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών Εθνικής εμβέλειας Τ/Σ

Ν.4262/2014 Αρ. 37  Εμβέλειας νομίμων  Περιφερειακών Τηλεοπτικών  σταθμών

Ν. 4313/2014 Άρ.85 Περί λήψης και αποδιαμόρφωσης διαύλου

Ν. 1956/2013 Περί εκχώρησης φάσματος ευρυεκπομπής

Ν. 42800/2012 Περί Χάρτη Συχνοτήτων

xls-digital-digea-transmission

ΦΕΚ 1836-2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ την 30/9/2015

ΠΟΛ.1016/2015 ΓΓΠΣ  Διαδικασία Απόδοσης Ειδικού Φόρου

ΠΟΛ 1271/2013  Απόδοση Ειδικού Φόρου Τηλεοπτικής  διαφήμισης

N. 3845/2010 – Άρθρο 5 –  Περί Ειδικού Φόρου Τηλεοπτικής Διαφήμισης

ΝΟΜΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

xls-perifereiakoi

xls-topikoi

xls-national

xls-by-program-type

xls-metoxologio-ts

xls-metoxologio-rs

xls-greek-rs

xls-atticars