ΝΟΜΟΣ 4356/2015 – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ (άρθρο 37)

0
445

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΔΩ

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

Στο Νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης κλπ που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 22/12/2015 , υπάρχει μια πολύ σημαντική διάταξη που μας αφορά και μας ενδιαφέρει άμεσα.

 

Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 37 με την οποία τροποποιείται σε σημαντικά σημεία ο χαρακτηρισμένος ως «τυποκτόνος» νόμος 1178/81 περί αστικής ευθύνης του τύπου, με βάση τον οποίο έχουν επιδικασθεί σε διάφορους θιγόμενους ή «θιγόμενους» υπέρογκες και εξοντωτικές για τα Μέσα χρηματικές αποζημιώσεις για «ηθική βλάβη» από δημοσίευμα ή εκπομπή.

 

Το κυριότερο σημείο που αλλάζει, με βάση την προ ηγηθείσα νομολογία του Αρείου Πάγου αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι ότι καταργείται η προβλεπόμενη από τον ίδιο το νόμο ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που ουσιαστικά υποχρέωνε το δικαστήριο να επιβάλλει τις υψηλότατες χρηματικές αποζημιώσεις του άρθρου 4 παρ.10 Ν2328/95. Τώρα το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης καθορίζεται ελεύθερα από το δικαστή με βάση την αρχή της αναλογικότητας και αφού ληφθούν υπόψη μια σειρά παράγοντες που απαριθμούνται στο νόμο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η προβλεπόμενη από την παρ4 του άρθρου 37 του νέου νόμου, κατάργηση του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν2328/95, ενόψει του ότι στην έννοια των δημοσιευμάτων περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν2328/95 που διατηρούνται σε ισχύ).

 

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θεσπίζεται πλέον, με την παρ.2 του άρθρου37, διαδικασία εξωδικαστικής επανόρθωσης και αποκατάστασης της προσβολής του θιγέντος από δημοσίευμα ή εκπομπή κλπ, η παράλειψη τήρησης της οποίας εκ μέρους του, έχει σαν συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης. Αν μάλιστα λάβει χώρα η αποκατάσταση αυτή, όπως περιγράφεται στο νόμο, δεν μπορεί να υπάρξει αστική αξίωση για αποζημίωση.

Η διαδικασία αποκατάστασης, προθεσμίες κλπ., περιγράφεται αναλυτικά στην παρ.2 του άρθρου 37 που σας συναποστέλλουμε με την υπόμνηση ότι όπως είπαμε, στα κατά το Ν 1178/1981 “δημοσιεύματα”, περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Προκειμένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως “εκδότης”, νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως “διευθυντής”, ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως “συντάκτης” δε του δημοσιεύματος, ο παραγωγός ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος – συντονιστής ή παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής (άρθρο 4 παρ.10, εδαφ.1 και 2 Ν2328/95)

Προσοχή χρειάζεται στις σύντομες προθεσμίες για την αποκατάσταση που είναι 10 ημέρες από την αποστολή του εξωδίκου (ήταν 20 στο αρχικό κείμενο) που αν παρέλθουν άπρακτες θεωρείται ότι δεν έγινε η επανόρθωση και προχωράει κανονικά η αγωγή.

Τέλος προβλέπεται σύντομη προθεσμία για την άσκηση της σχετικής αγωγής (6 μήνες) ενώ σημαντική για την αποφυγή ταλαιπωρίας ή κινδύνου έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων είναι η υποχρεωτική συνεκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων για περισσότερους χαρακτηρισμούς που πηγάζουν από την ίδια εκπομπή.

 

 

Προεδρος                                            Γ.Γραμματευς,

Αντωνης Δημητριου                            Γιωρ. Σιμοπουλος