Νέα Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων

0
411

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ για τα νέα σήματα καταλληλότητας που πρέπει να εφαρμοστούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

https://www.esr.gr/wp-content/uploads/FEK_B_2300_12062019.pdf