ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

0
359

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ενημερωτικών Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών Ελλάδος, αφού ενημερώθηκε για την ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και την υφυπουργό στον πρωθυπουργό, με θέμα τις επιπτώσεις της ψηφιακής μετάβασης στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, δηλώνει τα παρακάτω:

 1. H ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στην μονόπλευρη άποψη της ΕΠΕΚ, ο πρόεδρος της οποίας ταυτίζεται με συγκεκριμένα συμφέροντα, ακριβώς ίδια με αυτά τα οποία καταγγέλλονται.
  Είναι δηλαδή πάροχος δικτύου με «ψηφιακή» δραστηριότητα κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και πάροχος περιεχομένου ως ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού.
  Προμηθευτής και πελάτης και ο ίδιος όπως ακριβώς αναφέρει η ερώτηση.
  Συνεπώς, το περιεχόμενο της ερώτησης πάσχει αξιοπιστίας.
 2. Στον διαγωνισμό της ΕΕΤΤ, υπήρχε η δυνατότητα ανάδειξης όχι μόνο για έναν αλλά για δεκατρείς (13) παρόχους δικτύου για περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος και σύμφωνα με την προκήρυξη, τα περιφερειακά κανάλια, ανέλαβε ο «εθνικός» πάροχος έναντι του αρχικού τιμήματος του διαγωνισμού.
 3. Η ψηφιακή μετάβαση όπως εξελίχθηκε, δίνει την δυνατότητα στους περιφερειακούς σταθμούς να αυξήσουν την εμβέλειά τους και με μικρότερο κόστος λειτουργίας να απευθύνονται σε μεγαλύτερο πληθυσμό.
 4. Το μίσθωμα για τους περιφερειακούς σταθμούς εξαρτάται από αντικειμενικούς παράγοντες (πληθυσμό, κέντρα εκπομπής, αριθμός καναλιών).
 5. Αν το τίμημα εξαγοράς των συχνοτήτων από τον πάροχο ήταν μεγαλύτερο..από χαριστικό, τότε και το μίσθωμα θα ήταν ανάλογα υψηλότερο για τους περιφερειακούς σταθμούς.
 6. Η άποψη ότι θα αυξηθεί το μίσθωμα, αν κλείσουν σταθμοί, δεν περνάει από το μυαλό μας, διότι είναι απολύτως πεσιμιστική.

Η Ένωσή μας είναι στη διάθεση όλων των κομμάτων για ενημέρωση, πάνω στα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και που μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίσθηκαν, όπως η αναλογική και σύμφωνα με τον νόμο κατανομή της κρατικής διαφήμισης.

Για την Ένωση

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γραμματέας
Νίκος Μπελογιάννης                                                 Γιώργος Σιμόπουλος