Επιστολή σε Υπουργό Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα

0
427

Σχετικό έγγραφο εδώ

ΠΡΟΣ: :Υπουργό Πολιτισμού
Κα Λίνα Μενδώνη

ΚΟΙΝ : Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Πρόεδρο Κο Παναγιώτη Τσίρη
Διευθύντρια Κα Ευαγγελία Βαγενά
Αριθ. Πρωτ. 319 Αθήνα , 5 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Απειλή για την Περιφερειακή Τηλεόραση οι παράλογες και υπερβολικές απαιτήσεις των Οργανισμών Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σοβαρό ζήτημα της αρμοδιότητάς σας που απασχολεί την Περιφερειακή Τηλεόραση της χώρας και να ζητήσουμε την αρωγή σας για την αντιμετώπισή του.

Επιθυμούμε κατ’ αρχήν και εκ των προτέρων να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η Ένωσή μας όσο και οι μεγαλύτεροι και εγκυρότεροι Τ/Σ της Περιφέρειας που εκπροσωπεί, κινούμαστε απόλυτα μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και προσπαθούμε, καταβάλλοντας πολλές φορές υψηλό τίμημα, να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις μας. Ειδικότερα, όπως έχουμε έμπρακτα αποδείξει, σεβόμαστε την Πνευματική ιδιοκτησία και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα των δημιουργών και λοιπών συντελεστών των πνευματικών έργων και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είμαστε συνεπείς απέναντί τους.

Όμως επειδή και οι δικές μας δυνατότητες δεν είναι ανεξάντλητες, αντίθετα είναι εξαιρετικά περιορισμένες λόγω της κρίσης, κάπου πρέπει να τεθεί κάποιο όριο γιατί η κατάσταση τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη!

Κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων κάποιοι εκ των οποίων εκπροσωπούν την ίδια κατηγορία δημιουργών και προσκομίζουν διάφορα αμοιβολόγια που μόνοι τους έχουν αποφασίσει και προσδιορίσει χωρίς καμιά διαβούλευση ή στοιχειώδη έστω συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους , απαιτώντας με απειλή δικαστικών διώξεων μάλιστα, ο καθένας και ένα ποσοστό επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας! Μάλιστα λαμβάνουν αυτοβούλως τους Ισολογισμούς των επιχειρήσεων μας από το ΓΕΜΗ, υπολογίζουν τις αμοιβές των παράτυπα επί των συνολικών εσόδων μας και αποστέλλουν είτε σημειώματα είτε δικόγραφα, απαιτώντας αμοιβές που σε πολλούς από εμάς ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα μας.

Αν αυτές οι απαιτήσεις αθροιστούν και προστεθούν σε αυτές και οι λοιπές ισχύουσες ή επαπειλούμενες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές μας επιβαρύνσεις, τότε αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχουνε να κάνουμε όχι μόνο με παράλογες απαιτήσεις αλλά με ανεξέλεγκτες και εκτός ορίων καταστάσεις!

Δεν είναι ούτε λογικό ούτε νόμιμο στο πλαίσιο της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς, σε μια ιδιωτική συναλλαγή το ένα μέρος να καθορίζει μόνο του τους όρους της συμφωνίας και το άλλο μέρος να υποχρεούται εκόν-άκον να προσχωρήσει σε αυτήν χωρίς όχι μόνο να έχει αποδεχτεί αλλά και χωρίς να έχει καν τη δυνατότητα να συζητήσει τους όρους αυτούς!

Ούτε είναι νομίζουμε λογικό να εμφανίζονται δυο και τρεις Οργανισμοί εκπρόσωποι της ίδιας κατηγορίας δημιουργών και να απαιτούν από εμάς ξεχωριστό ο καθένας ποσοστό επί του τζίρου μας (!) και μάλιστα σημαντικού ύψους. Τι θα γίνει αν αύριο εμφανιστούν και άλλοι εκπρόσωποι για τους ίδιους δημιουργούς;

Το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται κάποιο ανώτατο όριο στις απαιτήσεις από όλα αυτά τα αυθαίρετα αμοιβολόγια που μόνοι τους αποφασίζουν οι διάφοροι οργανισμοί. Αν όλα αυτά αθροιστούν θα πρέπει οι Τ/Σ της Περιφέρειας να λειτουργούν μόνο και μόνο για να πληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις!!

Θεωρούμε ότι τη λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μπορεί να προσφέρει η Πρόταση που έχει διατυπωθεί εδώ και ένα χρόνο από φορείς της αγοράς των ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και η Ένωσή μας (βλ. έγγραφό ΕΕΤΕΠ προς Υπουργό Πολιτισμού Α.Π 271/8-12-18) η οποία συνίσταται στη δημιουργία με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού ενός Ενιαίου Φορέα Διαπραγμάτευσης του κόστους των Δικαιωμάτων Χρήσης των διαφόρων κατηγοριών δημιουργών με τα ΜΜΕ και ενδεχομένως και τις λοιπές κατηγορίες χρηστών και ακολούθως τη διανομή των χρημάτων στους επιμέρους Οργανισμούς με κριτήρια που το Υπουργείο και οι Οργανισμοί αυτοί θα συμφωνήσουν μεταξύ τους (αριθμός δημιουργών, εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο κλπ).

Η ΕΕΤΕΠ συμφωνεί και προσφέρεται να καταβάλει στον Ενιαίο αυτόν Φορέα το ποσοστό του 2,2% επί των εσόδων που προέρχονται αμιγώς από την τηλεοπτική προβολή των Περιφερειακών τηλεοπτικών Σταθμών (ύψος στο οποίο εν είδει καρτέλ έχουν συμπέσει(!) τα αμοιβολόγια όλων των ΟΣΔ) αλλά φυσικά άπαξ και για όλους μαζί.

Κυρία Υπουργέ

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας αυτό μας το παράπονο αλλά και τη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρότασή μας από την οποία φρονούμε θα βγαίνουν όλοι κερδισμένοι γιατί αν τελικά βάλουν λουκέτο οι περιφερειακοί Τ/Σ όχι μόνο δεν θα πάρουν ούτε ευρώ οι Ο.Σ.Δ αλλά επιπλέον θα πληγούν ανεπανόρθωτα και τομείς του Πολισμού μας όπως η υπεράσπιση και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, της λαϊκής-παραδοσιακής κουλτούρας, των τοπικολαϊκών παραδόσεων, ηθών και εθίμων κλπ πού μόνον η Περιφερειακή Τηλεόραση έχει μείνει ακριβώς να τους υπερασπίζει και να τους αναδεικνύει.

Σε ό,τι μας αφορά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε μορφής συνεργασία κριθεί σκόπιμη για τη διευθέτηση, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, του μεγάλου αυτού προβλήματος.

Κρίνουμε μάλιστα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε το σοβαρό αυτό πρόβλημα και παρακαλούμε, εφόσον οι υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, να την ορίσετε το συντομότερο δυνατό

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Αντώνης Δημητρίου Γιώργος Σιμόπουλος