Επιστολη σε ΕΣΡ για χρονικό όριο τηλεπωλήσεων

0
414

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Κο Αθανάσιο Κουτρομάνο

Αριθ. Πρωτ. 273

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την από 23/4/18 (Α.Π 224) επιστολή μας, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε υπόψη σας το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί στην εικόνα και το κύρος της Περιφερειακής Τηλεόρασης η ανεξέλεγκτη και υπερβολική (χρονικά και ποιοτικά) χρήση της μεθόδου των Τηλεπωλήσεων (Τelemarketing) από αρκετούς Περιφερειακούς Τ/Σ της χώρας.

Επειδή, σύμφωνα με τη δική μας τουλάχιστον προσέγγιση, τα ανώτατα επιτρεπτά χρονικά όρια των Τηλεπωλήσεων αυτών δεν είναι με σαφήνεια προσδιορισμένα από την ισχύουσα νομοθεσία, απευθυνθήκαμε στο ΕΣΡ, ως κατά νόμο αρμόδια Αρχή, για την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων ως προς το ζήτημα αυτό.

Κατανοούμε το φόρτο εργασίας του ΕΣΡ αλλά επειδή η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση εκ μέρους σας, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο αίτημα της αρχικής μας επιστολής την οποία και επισυνάπτουμε.

Συν. Επιστολή με αρ. πρωτ. 224-23/4/2018