Επιστολή σε ΕΕΤΤ για Παράδοση Πορίσματος

0
387

ΠΡΟΣ: Κο Κωνσταντίνο Μασσέλο
Πρόεδρο Ε.Ε.Τ.Τ

ΚΟΙΝ: Κα Αγγελική Σγώρα
Αντιπρόεδρο Ε.Ε.Τ.Τ

Ko Nίκο Παππά
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Κο Λευτέρη Κρέτσο
Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Αριθ. Πρωτ. 234
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με τις από 7/12/17 (Α.Π 214) και 22/5/18 (Α.Π 230) επιστολές μας, η Ένωσή μας παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την πορεία του διαγωνισμού για το έργο «Έλεγχος του τεχνοοικονομικού μοντέλου της Εταιρείας DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» που ανέλαβε η εταιρεία «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε» ως έχουσα άμεσο και ενεργό ενδιαφέρον για το αντικείμενο του ελέγχου των υπερβολικών, αδικαιολόγητων και καταχρηστικών χρεώσεων της DIGEA στους Περιφερειακούς Τ/Σ της χώρας.

Όπως διαπιστώσαμε από τις Ημερήσιες Διατάξεις των συνεδριάσεων της ΕΕΤΤ υπ’ αριθμ. 855/11-6-18, θέμα 3ο και υπ’ αριθμ. 856/18-6-18, θέμα 11ο, το σχετικό Πόρισμα της ελεγκτικής εταιρείας έχει ήδη παραδοθεί (με μεγάλη καθυστέρηση) στην ΕΕΤΤ η οποία, υποθέτουμε με βάση αυτό, συζήτησε το θέμα της επικαιροποίησης του ΚΑΛΠΔ στην 856/18 συνεδρίασή της.
Με την παρούσα ζητάμε να λάβουμε γνώση τόσο του περιεχομένου του σχετικού Πορίσματος όσο και της σχετικής απόφασής σας για την επικαιροποίηση του ΚΑΛΠΔ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος: Αντώνης Δημητρίου
Ο Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Σιμόπουλος