Η ΕΕΤΕΠ δραστηριοποιείται από το 1996, σύμφωνα με το Καταστατικό που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. Καταχώρησης 1424/1996. Συστήθηκε η Ένωση προσώπων κατ’ άρθρο 107 ΑΚ με την αρχική επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Περιφερειακών Τηλεοπτικών Μέσων Ελλάδος (Ε.Ι.ΠΕ.ΤΗ.Μ.Ε.)»

Κατά την Γενική Συνέλευση της 22ης Απριλίου 2013 αποφασίσθηκε η είσοδος νέων μελών αλλά και η τροποποίηση εκ νέου της επωνυμίας της Ένωσης.

Κατά την Γενική Συνέλευση της 18 Φεβρουαρίου 2015 αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Ένωσης σε «ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» με έδρα την Αθήνα και η είσοδος νέων μελών.

people

Είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης δεν στάθηκαν ικανά για την πολιτεία, προκειμένου να καθορίσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης των τηλεοπτικών σταθμών.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας ήταν σε δυσμενή θέση λόγω αδυναμίας ισχυρής παρέμβασης και διεκδίκησης. Το θεσμικό πλαίσιο ήταν θολό και λειτουργούσε σαν “λάστιχο” αφού εξυπηρετούσε μόνο άλλες καταστάσεις, περίεργες πολλές φορές και ξένες όμως για όλους τους  περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Οι προσπάθειες της μελών της Ένωσης μας και μέσω άλλων φορέων που δραστηριοποιηθήκαν σε αυτό το διάστημα, έφεραν το ελάχιστο αποτέλεσμα όπως την έμμεση νομιμοποίηση των σταθμών μας και την  κατάργηση του αγγελιοσήμου σε τοπικές διαφημίσεις.

Η Ραδιοτηλεοπτική Νομοθεσία ουδέποτε εφαρμόσθηκε,  πχ δεν έγινε ποτέ δίκαιη η νομοθετημένη διανομή της Κρατικής διαφήμισης, το ΕΣΡ στραγγάλισε τους περισσοτέρους Τ/Σ επιβάλλοντας δυσβάστακτα πρόστιμα χωρίς δυνατότητα ακόμη και απολογίας, η ΕΕΤΤ σε πολλές περιπτώσεις έκανε το ίδιο.  Άλλοι πολιτικοί και κρατικοί φορείς αγνοούσαν η άλλαζαν νομοθετήματα και αποφάσεις,  πάντα κατα πως συνέφερε  το Αθηνοκεντρικό συστημα.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί της Περιφέρειας άντεξαν και σήμερα ζητούν και διεκδικούν τον διαχωρισμό τους από το  Αθηναϊκό-Κεντρικό τηλεοπτικό σύστημα, την δημιουργία σταθερού νομοθετικού πλαισίου με ξεκάθαρους κανόνες και  με ένα δίκαιο ΕΣΡ.

Διεκδικούμε επίσης  την  αναγνώριση από όλους , για την συμβολή της Περιφερειακής Τηλεόρασης στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την δραστηριότητα μας,   με την σωστή πληροφόρηση, με την ανάδειξη τοπικών θεμάτων, με την συμμετοχή όλων των πολιτών και των φορέων τους, με προτάσεις και συλλογικές λύσεις,  για θέματα που απασχολούν τις τοπικές μας κοινωνίες.

Ε.Ε.Τ.Ε.Π.

Σκοποί της Ένωσης είναι (άρθρο 3 Καταστατικού):

 1. Η οργάνωση και ο συντονισμός των περιφερειακών Ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών της Ελληνικής Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση των κοινών, τεχνικής, οικονομικής και νομικής φύσεως προβλημάτων που απορρέουν και διευκολύνουν την δραστηριότητα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.
 2. Η δια παντός νόμιμου πρόσφορου μέσου ενίσχυση και προαγωγή των πάσης φύσεως συμφερόντων των μελών της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των οικονομικών, καθώς και της Ιδιωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασης εν γένει.
 3. Η ανάπτυξη, εξέλιξη, πρόοδος και διαρκής βελτίωση της τεχνικής υποδομής και της ποιότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης και της διαρκούς φροντίδας για την προώθηση της ορθής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού, μέσω τηλεοπτικών παραγωγών
 4. Η αμοιβαία των μελών υποστήριξη
 5. Η τήρηση της δεοντολογίας που απορρέει από την δραστηριότητα των τηλεοπτικών σταθμών
 6. Η εξυπηρέτηση Εθνοφελών, κοινωφελών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών.
 7. Η προώθηση των θεμάτων της Ελληνικής Περιφέρειας καθώς και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Γενική Συνέλευση

meeting
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης στην οποία συμμετέχουν τα Τακτικά Μέλη.

Συγκαλείται κάθε χρόνο εντός του πρώτου διμήνου του έτους.

Η Γ.Σ. εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ελέγχει και εγκρίνει κάθε διοικητική και διαχειριστική ενέργεια.
Η Γ.Σ. εγκρίνει την εγγραφή νέων μελών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διοικητικό Συμβούλιο

meeting

Η Ένωση διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο ανά διετία μέσα στο πρώτο δίμηνο εκάστου δευτέρου έτους, κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον  Ταμία και ένα Μέλος.

Κατά την Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2017 εξελέγησαν με διετή θητεία οι κάτωθι:

 

Πρόεδρος ΔΣ Αντώνης Δημητρίου (ΚΡΗΤΗ TV)
Α’ Αντιπρόεδρος Σπύρος Καμπιώτης (IONIAN CHANNEL)
(Ευθύνη και χωρική αρμοδιότητα Νότιο Ελλάδα και Νησιά)
Β’ Αντιπρόεδρος Λευτέρης Κουκουτίνης (ENA CHANNEL)
(Ευθύνη και χωρική αρμοδιότητα τη Βόρειο Ελλάδα)
Γ.Γραμμ. & Ταμίας Γεώργιος Σιμόπουλος (STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Mέλος Σάκης Κοκκίνης  (ASTRA TV)
Αναπλ. Μέλος Γιώργος Κολοκοτρώνης (ΔΕΛΤΑ  ΤV)
Αναπλ. Μέλος Γιάννης Τζούμας (ΑΛΗΘΕΙΑ  ΤV)

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα του Ταμία, ασκείται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία, εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση:

 1. Παπαφιλίππου Νίκος (WEST TV)
 2. Βαρουξής Λεωνίδας (OPT TV)
 3. Πασσαλίδου Εύα (CENTER TV)

 Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από τρία (3) τακτικά  μέλη εκλεγόμενα ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση.

 1. Μπόκας Κώστας (ΑΧΕΛΩΟΣ TV)
 2. Βαρδαλαχάκης Κώστας (SUPER B)
 3. Καρατζάς Αντώνης (ΔΕΛΤΑ TV)