ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

0
827

Έγγραφο σε PDF εδώ

Αρ. Πρωτ. 371

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε και ήδη δημοσιεύτηκε και ισχύει ο Ν4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23-12-2020), στον οποίο περιλαμβάνονται δυο διατάξεις που αφορούν και ενδιαφέρουν άμεσα τον κλάδο μας.

Η πρώτη είναι η διάταξη του άρθρου 186 που με την οποία θεσμοθετείται η δυνατότητα καταβολής  της μηνιαίας οφειλής στον πάροχο δικτύου (DIGEA) μειωμένης κατά 50% για το 5μηνο Οκτωβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 για τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας. Υπενθυμίζε3ται ότι για να ισχύει αυτή η δυνατότητα πρέπει η καταβολή του υπόλοιπου ποσού να γίνει «εντός της ταχθείσης από τις συμβάσεις προθεσμίας». Σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου άρθρου αναστέλλεται μέχρι 30 Απριλίου 2021 το δικαίωμα της DIGEA να προχωρά σε αναστολή ή οριστική διακοπή ή και σε περιορισμό της ποιότητας του σήματος στα κανάλια που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

Η δεύτερη είναι η διάταξη του άρθρου 189 με την οποία τροποποιούνται κατά βάση οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν2328/95 (νόμος Βενιζέλου) και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στα ΜΜΕ καθώς και στον τρόπο τιμολόγησης των υπηρεσιών αυτών. Συνιστάται η προσεκτική μελέτη της συγκεκριμένης διάταξης.

Σας αποστέλλουμε το σχετικό ΦΕΚ.

 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά