ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ GEA

0
370

Αριθ. Πρωτ. 181

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, η ΕΕΤΕΠ εδώ και αρκετούς μήνες έχει προχωρήσει σε μια σειρά διαπραγματεύσεων με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών- Συγγενικών Δικαιωμάτων GEA, που εκπροσωπεί του τραγουδιστές-ερμηνευτές, τους μουσικούς και τις δισκογραφικές εταιρείες.

Σκοπός της διαπραγμάτευσης είναι να επιτύχουμε μια συλλογική συμφωνία συμφέρουσα για όλα τα Μέλη της Ένωσης σε σχέση με τις νόμιμες απαιτήσεις της εταιρείας ως προς κάθε Τ/Σ μεμονωμένα.

Καρπός αυτής της διαπραγμάτευσης είναι ένα Πλαίσιο Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕΤΕΠ και της GEA το οποίο θεωρούμε ότι είναι συμφέρον για μας και ως προς τους οικονομικούς όρους που περιέχει αλλά και για να αποφύγουμε δικαστικές διενέξεις, πρόσθετα έξοδα, ταλαιπωρίες κλπ.

Η συμφωνία κρίνεται συμφέρουσα για τους εξής λόγους:

Το επίσημο αμοιβολόγιο της GEA για τις περιφερειακές τηλεοράσεις προβλέπει ως εύλογη αμοιβή ποσοστό 2% επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων εσόδων που όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 5.000 ευρώ ετησίως.

Μετά τη διαπραγμάτευση η  συμφωνία με την Εταιρεία για το 2016 και το 2917 είναι η εξής:

  1. Ως ελάχιστη αμοιβή καθορίζεται αντί των 5.000 ευρώ συν ΦΠΑ, το ποσό των 1.050 ευρω συν ΦΠΑ, για Τ/Σ με ετήσια έσοδα έως 100.000 ευρώ.
  1. Για Τ/Σ με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ καθορίζονται ως εύλογη αμοιβή, τα εξής ποσοστά:
  • Για εξόφληση σε δυο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσοστό 1,57% (αντί 2%)
  • Για εξόφληση σε τρεις (3) έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσοστό1,74% (αντί 2%)
  • Για εφάπαξ εξόφληση, θα χορηγείται επιπλέον έκπτωση 15%
  • Για Τ/Σ με έσοδα άνω των 300.000 ευρώ θα χορηγείται επιπλέον των άλλων εκπτώσεων, έκπτωση 10% για εξόφληση εφάπαξ ή σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Είναι σημαντικό και ξεκαθαρίσαμε ότι ως βάση υπολογισμού νοούνται τα έσοδα που κάθε σταθμός δηλώνει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τα οποία πραγματοποιούνται από τη δραστηριότητα των Περιφερειακών Τ/Σ και προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου χωρίς περαιτέρω έρευνα, αναζήτηση στοιχείων κλπ από μέρους της εταιρείας όπως εκ του νόμου έχει δικαίωμα να κάνει.

  1. Για τα έτη έως το 2015, αναδρομικά, καθορίζεται ενιαίο και εφάπαξ ποσό 850 ευρώ συν ΦΠΑ για πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Η συμφωνία ισχύει μέχρι 31/12/17 με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας και των δυο μερών αφού λυθεί και το ζήτημα της αδειοδότησης κλπ.

 

Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία είναι να την αποδεχτούν και να την συνυπογράψουν τουλάχιστον 20 μέλη της ΕΕΤΕΠ.

Προσοχή: Επειδή έχουμε υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν ευρύτερα οι ευνοϊκοί όροι της συμφωνίας.

Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι επίκειται εντός των προσεχών ημερών  η κατάθεση του Ν/Σ για τα Πνευματικά Δικαιώματα όπου πιθανότατα θα υπάρχουν δυσμενείς διατάξεις για μας οπότε, πέραν της αντίδρασής μας εάν και εφόσον βλάπτονται τα συμφέροντά μας, αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος να υπογραφεί τώρα η προτεινόμενη συμφωνία.

Για να προσχωρήσει κάποιο μέλος σε αυτή το μόνο που έχει να κάνει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. Β12 της Συμφωνίας είναι να αποστείλει στη GEA και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@geamusic.gr ένα email  με το θέμα και το κείμενο που αναγράφονται.

Σας αποστέλλουμε το πλαίσιο της Συλλογικής Συμφωνίας και παρακαλούμε για την αποδοχή της και την προσχώρηση σε αυτή με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

Παρότι είναι αυτονόητο, διευκρινίζεται προς άρση κάθε πιθανής παρεξήγησης πως η Συμφωνία καλύπτει μόνο τα Μέλη της Ένωσης που θα προσχωρήσουν σε αυτή και όχι τα υπόλοιπα.