ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΡ

0
471

Προς: Μέλη και μη μέλη ΕΕΤΕΠ

Αριθ. Πρωτ. 178
Αθήνα 16 Μαΐου 2017

Θέμα:  ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΡ

Κύριοι,

Ζητήσαμε  από το ΕΣΡ να μας γνωστοποιήσει τους Περιφερειακούς σταθμούς που έχουν ΑΔΕΙΑ δικτύωσης. Συνημμένα τα έγγραφα του ΕΣΡ  της 23/3/2017 για την δικτύωση και με τις διατάξεις νόμιμης δικτύωσης.

Πέραν των αναφερομένων στην κατάσταση του ΕΣΡ, που είναι ελάχιστοι, κάνεις άλλος σταθμός δεν έχει δικαίωμα Αναμετάδοσης – Δικτύωσης.

Επειδή στις περιοχές μας, η άνευ αδείας μετάδοση και δικτύωση, είναι σύνηθες φαινόμενο, ο κάθε ένας ας προστατεύσει τα συμφέροντα όπως κρίνει και με κάθε νόμιμο τρόπο. (προσφυγές στο ΕΣΡ ή στους κατά τόπους εισαγγελείς)

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Απάντηση Από ΕΣΡ
Πίνακας: Δικτυώσεις Τηλεόρασης