Διαμαρτυρία για αποκλεισμό από Πρόγραμμα Προβολής Ελλάδα 2.0

0
398

Εγγραφο σε PDF Εδώ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

Όπως είναι γνωστό ήδη έχει ξεκινήσει και «τρέχει» στα Μέσα Ενημέρωσης Εθνικής Εμβέλειας, το Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ύψους, για την Α’ Φάση 620.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε/281/23-6-21 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης όπως ο νόμος ορίζει.

Δυστυχώς μέχρι στιγμής τα περιφερειακά ΜΜΕ και ιδιαίτερα η «ναυαρχίδα» της ενημέρωσης των πολιτών της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Τηλεόραση παραμένουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΈΝΑ από την εκστρατεία αυτή.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι υφίσταται και ΝΟΜΙΚΗ υποχρέωση για τη συμμετοχή αυτή καθώς η έγκριση του επικοινωνιακού προγράμματος  τελεί, όπως άλλωστε αναγράφεται και στην εγκριτική απόφαση, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν2328/ 95 και της παρ.2 του άρθρου 4  του Π.Δ. 261/97 και των άρθρων 1-4 της ΠΥΣ 50/22-12-15. Οι εν λόγω διατάξεις ορίζουν και επιβάλλουν την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συμμετοχή των περιφερειακών ΜΜΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της συνολικής δαπάνης!

Πέραν βεβαίως της αυτονόητης  συμμόρφωσης προς τις επιταγές του νόμου, είμαστε βέβαιοι πως αντιλαμβάνεστε και συμμερίζεσθε και τους  πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους που επιβάλλουν την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα αυτό το Υπουργείο και η Ειδική Υπηρεσία!

Γιατί θα συμφωνείτε ασφαλώς μαζί μας ότι Ελλάδα δεν είναι μόνον η Αθήνα και ότι τα πανελλαδικά Μ.Μ.Ε. δεν μπορεί και δεν πρέπει να μονοπωλούν ολοκληρωτικά την διαφημιστική «πίτα» μέρος της οποίας δικαιούνται και τα περιφερειακά Μ.Μ.Ε πολύ περισσότερο μάλιστα όταν το αντικείμενο και το περιεχόμενο της δράσης που προβάλλεται αφορά έναν πανελλήνιας και εξέχουσας σημασίας για το μέλλον της χώρας σκοπό που συνδέεται αναπόσπαστα με το μέγα αίτημα και τη μεγάλη εθνική προτεραιότητα της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας!

Άλλωστε δεν πρόκειται περί «χαριστικής» πράξης καθώς  όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των σχετικών έγκυρων ερευνών πιστοποιούν ότι η θεαματικότητα και η απήχηση των ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών της Περιφέρειας  αγγίζει το 25% της συνολικής τηλεθέασης, πολύ μεγαλύτερο δηλαδή από το πρώτο σε τηλεθέαση κανάλι της χώρας!

Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να δώσετε τις δέουσες εντολές προς τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες του Υπουργείου και της Ειδικής Υπηρεσίας  ή ενδεχομένως και τους εξωτερικούς σας συνεργάτες που θα αναλάβουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος διαφημιστικής προβολής, ώστε όχι μόνο να τηρηθεί η νομιμότητα αλλά και να εξυπηρετηθεί στο έπακρο ο βασικός σκοπός του ίδιου του Προγράμματος Προβολής!

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή συνεργασία θεωρήσετε σκόπιμη.