ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΕΤΕΠ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (GEA -ΟΠΙ)

0
477

Σχετική αλληλογραφία:
11/10/2017 – Επιστολή σε ΟΠΙ ΥΠΠΟ
23/10/2017 – Απάντηση ΟΠΙ
15/11/2017 – email από GEA προς ΕΕΤΕΠ

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. 213

Κύριοι,

Όπως κατ’ επανάληψη σας έχουμε ενημερώσει και όπως ασφαλώς και εσείς γνωρίζετε καλά, βρισκόμαστε ως κλάδος αντιμέτωποι με συνεχείς και υπερβολικές απαιτήσεις διαφόρων Οργανισμών και Εταιρειών προστασίας και διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων διαφόρων κατηγοριών δημιουργών (συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές, μουσικοί, δισκογραφικές εταιρείες κλπ).

Προκειμένου να αναχαιτίσουμε κάπως αυτή την «επίθεση» απευθυνθήκαμε με την από 11/10/17 επιστολή μας (την οποία επισυνάπτουμε) προς τον αρμόδιο κρατικό φορέα, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα για το ισχύον καθεστώς, τα όρια αμοιβών των Οργανισμών αυτών, το πλήθος τους κλπ.

Όπως θα διαπιστώσετε με την από 23/10/17 απαντητική επιστολή του ΟΠΙ, την οποία επίσης επισυνάπτουμε, ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε δεν λάβαμε καθώς η «υπόδειξή τους» ήταν είτε να προσφύγουμε στα δικαστήρια αν θιγόμαστε είτε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες συλλογικών συμφωνιών.

Αυτό το δεύτερο το επιχειρήσαμε ως ΕΕΤΕΠ με τον Οργανισμό GEA (τραγουδιστές, μουσικοί, εταιρείες παραγωγής) όπου κατόπιν πολλών επαφών, διαπραγματεύσεων κλπ προχωρήσαμε σε μια επωφελή για τα συμφέροντά μας Συλλογική Συμφωνία στην οποία προσχώρησαν συνολικά 24 μέλη της Ένωσης.

Η Συλλογική όμως Συμφωνία αυτή έχει κάποιες δικλείδες υλοποίησης οι οποίες αν δεν τηρηθούν ουσιαστικά παύει να ισχύει η Συμφωνία και μάλιστα ακόμη και έναντι εκείνων που τους έχουν τηρήσει, καθώς πρόκειται ακριβώς για Συλλογική και όχι μεμονωμένη Συμφωνία. Αυτό επισημαίνει και η GEA με την από 15/11/17 επιστολή της προς την ΕΕΤΕΠ, με την οποία θέτει την 30/11/17 ως (νέα) καταληκτική προθεσμία για την τήρηση των όρων της συμφωνίας όπως αναλύονται στην επιστολή και ιδίως για την καταβολή της εύλογης αμοιβής των ετών έως το 2015 και του έτους 2016 καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του 2016!

Σας κοινοποιούμε και αυτή την επιστολή και σας καλούμε, ενόψει και των γενικότερων συνθηκών όπως αναλύθηκαν με την αλληλογραφία μας με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, να προχωρήσετε άμεσα και πάντως πριν τις 30/11/17 στην υλοποίηση των υποχρεώσεών σας που πηγάζουν από την Συλλογική Συμφωνία που υπογράψαμε.

Δεν θα ήταν φρόνιμο να αγνοήσετε την ήδη υπογραφείσα από εσάς συμφωνία, η αθέτηση της οποίας  παρασύρει σε περιπέτειες και άλλους συνεπείς  συναδέλφους.