ΕΝΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η Ένωση μας δραστηριοποιείται από το 1996 ( αριθ. 1424/1966 Πρωτοδ. Αθηνών) και πιο κάτω καταγράφονται συνοπτικά κάποιες από τις παραδοχές που διέπουν την λειτουργία μας:

Η ιδιωτική περιφερειακή τηλεόραση στην Ελλάδα  σε όλη την διαδρομή της, έχει επιδείξει σοβαρά επιχειρήματα για τη σκοπιμότητα ύπαρξης της, όπου στο χώρο του ελεύθερου ανταγωνισμού έχουμε γίνει μάρτυρες σαφώς βελτιωμένης ποιότητας αλλά και σοβαρών παρεκκλίσεων από τους Νόμους και τις θεσμικές αρχές.

Για τους περιφερειακούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, κύριος στόχος είναι η ενημέρωση σε τοπικό- περιφερειακό  επίπεδο, όπου αισθητά υπερτερούμε των αθηνοκεντρικών  μέσων και που ουσιαστικά αυτή η ενημέρωση αποτελεί κύριο πόλο έλξης του ενδιαφέροντος του κοινού.

Η χωρίς εντυπωσιασμούς σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση του Πολίτη της Ελληνικής Περιφέρειας είναι ο βασικός στόχος μας, αυτό επιδιώκουμε κι αυτό πράττουμε. Είναι σαφές ότι αυτό βοηθά και την περιφερειακή ανάπτυξη για την οποία όλοι προσπαθούμε.

1.    Αποφεύγουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον εναγκαλισμό του συστήματος με οποιανδήποτε οργανωμένα ή μη συμφέροντα αλλά και με την κρατική εξουσία. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στους συνεργάτες μας, στο κοινό που μας παρακολουθεί και στους φορείς που το εκπροσωπούν.

2.     Δίνουμε δυνατότητα πρόσβασης και έκφρασης όλων των πολιτιστικών,  κοινωνικών, πολιτικών και λοιπών φορέων (ακόμα και ατόμων) προς τα μέσα μας. Παράλληλα είναι διαρκής η προσπάθειά μας για ανταλλαγή όλων των απόψεων και θέσεων μέσα από τις εκπομπές μας. Με δύο λόγια, καλυτερεύουμε πραγματικά τη λειτουργία των σταθμών μας ταυτόχρονα και ανάλογα με τη βελτίωση του κοινού που την παρακολουθεί και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.

3.    Εφαρμόζουμε πιστά όλους του Νόμους,  τις αποφάσεις και κώδικες δεοντολογίας των αρμόδιων οργάνων και φορέων του ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος.

4.     Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την  ανάπτυξη της περιοχής μας, άρα στηρίζουμε συνολικά την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας,  μέσα σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος βελτιώνει την ποιότητα,  εξουδετερώνει την προπαγάνδα και ελευθερώνει τον θεατή δίδοντας του το δικαίωμα ελεύθερης κρίσης και επιλογής.

Μέσα από την ιστοσελίδα μας, τα μέλη μας και όχι μόνο μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της Διοίκησης, αλλά και για θέματα που απασχολούν τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως επίσης μπορούν να επικοινωνούν και να προτείνουν.

E.E.T.E.Π.

afirimeno-logo

Τελευταίες Ανακοινώσεις