ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ΕΕΤΕΠ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία επικονωνίας
Η εγγραφή αφορά μόνο περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς με ενημερωτικό πρόγραμμα.
Δώστε την πλήρη διεύθυνση (URL) του website του τηλεοπτικού σταθμού τον οποίο εκπροσωπείτε συμπεριλαβμανομένου του (http://) - Παράδειγμα: http://www.example.com
Τσεκάρετε την παραπάνω επιλογή για να αποδείξετε ότι είστε κανονικός χειριστής και όχι αυτόματη υπηρεσία (για αποφυγή spam)