X

Συνοπτικά 19+1 θέσεις ΕΕΤΕΠ για τις τηλεοπτικές άδειες 2015

Διαβάστε συνοπτικά 19+1 θέσεις της ΕΕΤΕΠ για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες 2015. εδώ

 1. Η ΕΕΤΕΠ συμφωνεί και υπερθεματίζει για την θεσμική αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός σαφούς, ξεκάθαρου αλλά και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας των Τ/Σ της χώρας. Είμαστε οι πρώτοι που το επιθυμούμε και το έχουμε επιδιώξει κατ’ επανάληψη. Υπό την αυτονόητη προϋπόθεση όμως ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά τους περιφερειακούς Τ/Σ, δεν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιδιώκει να λύσει.
 2. Διαμαρτυρόμαστε έντονα και επισημαίνουμε την απουσία όχι μόνο του αναγκαίου διαλόγου αλλά ακόμη και της στοιχειώδους ενημέρωσης εκ μέρους της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας για τις προθέσεις της και για το Ν/Σ που κατέθεσε ερήμην όλων των συλλογικών φορέων του κλάδου.
 3. Το σοβαρότερο πρόβλημα με το υπό κρίση νομοσχέδιο είναι ότι αγνοεί πλήρως και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την τεράστια ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ που υπάρχει μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Είναι όχι μόνο άδικο αλλά και καταφανώς λανθασμένο να «τσουβαλιάζονται» και οι μεν και οι δε αδιακρίτως στο ίδιο πλαίσιο ρυθμίσεων χωρίς καμιά διαφοροποίηση ακόμη και εκεί που αυτή είναι εξόφθαλμα αναγκαία. Πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει καμιά ταύτιση όχι μόνο μεγεθών και δυνατοτήτων αλλά επίσης και συμφερόντων και επιδιώξεων με τους «μεγάλους των Αθηνών».
 4. Η δεύτερη μεγάλη αβλεψία-παράλειψη του Ν/Σ είναι, ότι αγνοεί πλήρως την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση η οποία προσδιορίζεται από την νόμιμη λειτουργία εδώ και μια 25ετία των περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική περιφέρεια οποία με τη σειρά της έχει δημιουργήσει μια σειρά δεδομένων τόσο στο ιστορικό, πολιτικοκοινωνικό, αναπτυξιακό, πολιτισμικό κλπ. επίπεδο στην περιφέρεια όσο και στο αμιγώς εργασιακό με απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων κάτω από εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν όλη αυτή την «υπεραξία» να την καρπωθεί εύκολα και αβασάνιστα κάποιος τρίτος που απλώς πλειοδότησε στον διαγωνισμό. Αυτή η πλήρης αγνόηση της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης, πέραν των άλλων προβλημάτων πιθανότατα εγείρει και νομικά ζητήματα.
 5. Διαφωνούμε απόλυτα με την δημοπρατική λογική του νομοσχεδίου όπου το μόνο κριτήριο επιλογής είναι η χρηματική πλειοδοσία χωρίς να αξιολογείται τίποτε άλλο και κυρίως η επάρκεια και η εμπειρία του αναδόχου, κάτι που ευνοεί την εμφάνιση στο χώρο ισχυρών οικονομικών παραγόντων με άλλες επιδιώξεις αλλά και προβλημάτων εθνικής φύσεως με τη διαχείριση των καναλιών της ηπειρωτικής και νησιώτικης παραμεθορίου. Ζητάμε τη νομοθέτηση ενός διαφανούς, αξιόπιστου, λειτουργικού, αντικειμενικού και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης συνδυασμένων κριτηρίων με μοριοδότηση, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση θα κατέχει το κριτήριο της παλαιότητας και της εμπειρίας του περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού.
 6. Διαφωνούμε επίσης απόλυτα με την επικίνδυνη και αδικαιολόγητη αυθαιρεσία της ανάθεσης στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού (χωρίς καν την σύμφωνη γνώμη άλλου οργάνου και χωρίς καν την απαίτηση της ύπαρξης σχετικών μελετών ή άλλης επιστημονικής τεκμηρίωσης), σημαντικών αποφάσεων όπως ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών, η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία αδειών αλλά και το ύψος του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να καθορίζονται απευθείας από το νόμο ή έστω να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ.
 7. Σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις (αν παραμείνουν ως έχουν) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το ύψος της τιμής εκκίνησης, το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια, το αναγκαίο προσωπικό κλπ. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, ο δείκτης προβληματικότητας, το διαθέσιμο εισόδημα από το οποίο προφανώς συντηρείται ο Τ/Σ κλπ.
 8. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την προνομιακή μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε επιθυμούντες να εισέλθουν στο χώρο έναντι των επί 25ετία νομίμως λειτουργούντων Τ/Σ. Με το Ν/Σ διευκολύνεται υπέρμετρα και αδικαιολόγητα η διεκδίκηση αδειών και η είσοδος στο χώρο οντοτήτων όχι μόνο παντελώς άσχετων με το αντικείμενο αλλά ακόμη και ανύπαρκτων! Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορεί να διεκδικήσει και να λάβει άδεια εταιρεία που δεν έχει συσταθεί, δεν έχει εξοπλισμό, δεν έχει κτηριακές εγκαταστάσεις, δεν υποβάλλει πρόγραμμα, δεν έχει προσωπικό, με μόνο δικαιολογητικό την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα τα «διαθέτει όλα αυτά προσεχώς»!
  Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι στις παραμεθόριες περιοχές οι Τ/Σ θα είναι αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, κάτι που εξασφαλίζουν οι υπάρχοντες περιφερειακοί Τ/Σ στις περιοχές αυτές.
 9. Οι ρυθμίσεις για το περιεχόμενο του προγράμματος και το απασχολούμενο προσωπικό αγνοούν την διαμορφωμένη πραγματικότητα και οπωσδήποτε ξεπερνούν τις οικονομικές δυνατότητες της περιφερειακής τηλεόρασης.
 10. Στην περίπτωση που παραμείνει η διαδικασία δημοπράτησης πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη περί υποχρεωτικής καταβολής του 10ετούς τιμήματος από των υπερθεματιστή άμεσα, εντός 15 ημερών και εφάπαξ! Αυτό είναι αδύνατον με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Επίσης τα ήδη πληρωμένα παράβολα από εμάς σε προηγούμενες διαδικασίες που δεν ευοδώθηκαν πρέπει να συμψηφιστούν.
 11. Θεωρούμε ασφυκτική την απόλυτη διατύπωση σχετικά με τυχόν υπάρχοντα δανεισμό επί ποινή μάλιστα αποκλεισμού. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικές συνθήκες που ενδεχομένως δυσχέραναν για κάποιο διάστημα την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου όπως φυσικά και οι τωρινές οικονομικές συνθήκες.
  1. Απαιτείται με τη ευκαιρία αυτή η άμεση επίλυση των προβληματικών καταστάσεων σχετικά με τους ισχύοντες χάρτες συχνοτήτων. Η οριζόμενη κάλυψη του 98% της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να δεσμεύει συμβατικά τον Πάροχο δικτύου και όχι τους περιφερειακούς σταθμούς. Επίσης στο νομοσχέδιο απουσιάζει η πρόβλεψη για τη ρύθμιση των σχέσεων ψηφιακού παρόχου και παρόχου προγράμματος που σήμερα είναι ετεροβαρής λόγω της μονοπωλιακής θέσης του πρώτου. Αυτό πρέπει να γίνει είτε απευθείας από το νόμο είτε με τη μεσολάβηση ανεξάρτητης αρχής και αφού σταθμιστούν όλα τα δεδομένα και κυρίως τα οικονομικά. ΖΗΤΟΥΜΕ όμως από την πολιτεία να επανεξετάσει το σχετικό τύπο με το οποίο πληρώνουμε την DIGEA. Επίσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ στην σχέση με τον νυν ψηφιακό πάροχο είναι η συνολική χωρητικότητα σε Μbps ανά περιφερική ζώνη που δίνει στους σταθμούς της Περιφέρειας. Έτσι παρατηρείται ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ σε σχέση με τους σταθμούς Πανελλήνιας εμβέλειας. Σε αυτούς ο ελάχιστος ρυθμός μετάδοσης είναι >3 Μbps σε SD ενώ στην περιφέρεια δίδεται από 1.7 έως 2 Μbps.
 12. Είναι αναγκαία η διευκρίνιση σχετικά με ακολουθητέα διαδικασία όταν λήξει ο χρόνος των αδειών. Ανανεώνεται η χορηγηθείσα ή επαναπροκηρύσσονται οι άδειες; Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ρητή πρόβλεψη της υποχρέωσης έγκαιρης (τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήψη) προειδοποίησης.
 13. Με το Ν/Σ όχι μόνο δεν ενθαρρύνεται αλλά αντιθέτως αποθαρρύνεται η επιθυμητή εξέλιξη της ενδεχόμενης, προαιρετικής φυσικά, συγχώνευσης ήδη λειτουργούντων Τ/Σ της ίδιας περιφέρειας.
 14. Πρέπει να διορθωθεί η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής διατήρησης του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας που φαίνεται να αποκλείει τις ζημιογόνες χρήσεις, χωρίς περαιτέρω προβλέψεις για τον τρόπο και χρόνο κάλυψης.
 15. Είναι παράλογο και άκρως γραφειοκρατικό να μην λαμβάνονται υπόψη οι φάκελοι ελέγχου με όλα τα οικονομικά, ιδιοκτησιακά κλπ. στοιχεία των ήδη λειτουργούντων περιφερειακών Τ/Σ. Επί 25 χρόνια εμείς οι περιφερειακοί σταθμοί ελεγχόμαστε πλήρως και σκληρά και από το ΕΣΡ ( κάθε χρόνο υποβάλλουμε πλήρη στοιχεία οικονομικής κατάστασης των μετόχων και των εταιρειών μας) . Οι φάκελοι είναι στο αρχείο του ΕΣΡ. Είναι δυνατόν να αγνοείται όλη αυτή η 25χρονη ελεγκτική σκληρή διαδικασία και να απαιτείται προσκόμιση οικονομικών στοιχείων από το 1990; (από τότε που λειτουργούμε). Είναι δυνατόν να εξομοιώνονται οι εταιρείες μας, που για 25 χρόνια λειτουργούν και ελέγχονται με νεοεισερχόμενους στο χώρο με τις απλές δηλώσεις που απαιτούνται σήμερα; Αυτή η διαδικασία πρέπει να αλλάξει και να ληφθούν υπόψη όλοι οι φάκελοι ελέγχου μας, που υπάρχουν στο ΕΣΡ
 16. Οι συνέργειες και οι συμπράξεις μεταξύ των περιφερειακών Τ/Σ για τη μείωση του κόστους και την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας είναι μια υγιής και επιθυμητή διαδικασία που πρέπει να προβλεφθεί θεσμικά αλλά και να ενθαρρυνθεί. Επίσης απαιτείται αναλυτική και σαφής περιγραφή της έννοιας και του περιεχομένου της Δικτύωσης ώστε να αποφευχθούν οι αυθαίρετες ερμηνείες (όπως συμβαίνει σήμερα) και τα πρόστιμα από το ΕΣΡ.
 17. Οι ασάφειες και τα εριζόμενα σημεία της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και κάποιες υπερβολές στην εφαρμογή της επιβάλλουν είτε ακριβή και αναλυτικό καθορισμό των υποχρεώσεων των περιφερειακών Τ/Σ στο νομοσχέδιο. Οι αυθαίρετες ερμηνείες αλλά και χρήση του κρατικού μηχανισμού (πχ Αστυνομία κλπ.) από τις εταιρείες εκπροσώπησης πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να τελειώσουν.
 18. Στο Ν/Σ πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για τον έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την κρατική διαφήμιση που προβλέπει την υποχρεωτική κατανομή του 30% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, στα περιφερειακά ΜΜΕ. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται πριν από όλους από την Πολιτεία!
 19. Είναι απορίας άξιο γιατί οι εισηγητές του νομοσχεδίου αγνοούν εντελώς τα περιφερειακά ραδιόφωνα αφού είναι προφανές ότι η πρόθεση ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου είναι «ανάπηρη» χωρίς τις ρυθμίσεις αυτές. Πολύ περισσότερο όταν είναι γνωστό ότι τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν σ’ ένα καθεστώς παρανομίας και αυθαιρεσίας. Ιδιαίτερα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα παράνομων δικτυώσεων που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους νομίμως λειτουργούντες Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

 

25 Αυγούστου 2015
Για την Ε.Ε.Τ.Ε.Π.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *